ZZP Nederland blij met toezegging KVK stopzetten Adressenbestand Online

AP/KVK/ZZP Nederland

ZZP Nederland: “Een lekkage verhelp je niet door de kraan een beetje dicht te draaien. Dat doe je door het gat te dichten”.

In hun nieuwsbericht van 12 maart 2019 zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het product ‘Adressenbestand Online’ niet voldoet aan de privacyregels en dat het blij is dat Kamer van Koophandel (KvK) stopt met de verkoop van dit informatieproduct vanaf 1 juli 2019. ZZP Nederland is verheugd dat er is geluisterd na eerdere opmerkingen hierover, maar wil zoals eerder benoemd, ook nog dat er een wetswijziging komt waardoor de KVK alleen nog als taak heeft rechtszekerheid te bieden.Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, is het Handelsregister vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen. Wie je leverancier is, wie de bestuurder van een bedrijf is en wie tekenbevoegd is enzovoort.

Wijziging

ZZP Nederland deelt deze mening met de AP. Wolfsen pleit namens AP dan ook voor een wijziging van de Handelsregisterwet. Wolfsen: ‘Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd. Ook de producten die vanuit het oogpunt van privacy riskant zijn. Dan helpt het als de Staatssecretaris de wet zo aanpast dat niet iedereen alles zo maar kan krijgen. En zo de kraan een beetje dichter draait.”AP doet ook aanbevelingen voor het aanpassen van de Handelsregisterwet. Maar helaas komen ze niet met een duidelijk voorstel voor een wetswijziging.

Reactie KvK

KVK zegt in een reactie op het nieuwsbericht van AP bij monde van Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK, dat KVK begrijpt dat een beperking nodig is van het Handelsregister, maar wil wel het behoud van gebruik van data om te kunnen ondernemen. Kortom, ze willen toch nog data kunnen verkopen.

Claudia Zuiderwijk: “Om de overlast voor zzp’ers echt te beperken is inderdaad een wetswijziging nodig. Echter wel één die aan de ene kant de privacy van zzp’ers beter beschermt, en aan de andere kant de mkb’ers, zzp’ers en andere bedrijven toe blijft staan om de data van het Handelsregister te kunnen blijven gebruiken om te kunnen ondernemen. Zoals het gebruik voor markt- en concurrentieanalyses (bijvoorbeeld een kapper die wil checken of er al meerdere kapsalons in een buurt aanwezig zijn) en detectie van potentiële leveranciers- en zakenpartners.”

Commentaar ZZP Nederland

ZZP Nederland betwijfelt of de behoefte voor data voor concurrentieanalyse, vinden van potentiële leveranciers- en zakenpartners, etc. groot is. We stellen voor dat een onafhankelijk onderzoek naar de behoefte aan data voor concurrentieanalyse en dergelijke zal moeten uitwijzen of het handelsregister hiervoor de noodzakelijke partij is.

Mocht dit het geval zijn, dan zou er in ieder geval een sterke beperking moeten komen op de hoeveelheid data die mag worden opgevraagd. ZZP Nederland ziet het niet zitten om zoals mevrouw Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van bestuur van de KVK, wil toch een opening te houden voor het MKB om gegevens uit het registert e verhandelen.

Wordt er aantoonbaar met de data niet conform AVG gehandeld, dan zal wat ons betreft het lek volledig en definitief gedicht moeten worden middels een wetswijziging waarbij KvK alleen nog verantwoordelijk is voor het bieden van rechtszekerheid.

Inmiddels heeft ZZP Nederland ook in de krant haar visie mogen geven. Lees hier het stuk uit het Financieele Dagblad : ZZP Nederland: 'KvK blijft een lekkende kraan' (Word-document)

Deel deze pagina: