Nieuws

DBA-alternatief zelfstandigenorganisaties goed ontvangen

Het Zelfstandigenforum (stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers en Zelfstandigen Bouw) heeft samen met andere belangenorganisaties een alternatief gepresenteerd voor de Wet DBA. Dat staat in de brief (PDF) die vorige week door hen is verzonden aan minister Wouter Koolmees. Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt afgelopen woensdag 14 februari oogstte het zzp-plan van de zelfstandigenorganisaties waardering van minister Koolmees en de leden van de Vaste Kamercommissie SZW.

Draagvlak

Het Zelfstandigenforum is er in de afgelopen weken in geslaagd om een breed draagvlak voor het zzp-plan te vinden: de inhoud van de brief aan Koolmees is door negen belangenorganisaties onderschreven. In de komende periode zal worden getracht om het draagvlak verder uit te breiden, zodat er massieve steun ontstaat voor het initiatief van het Zelfstandigenforum.Het zzp-plan is gebaseerd op een vernieuwende zienswijze, met als uitgangspunt het ondernemerschap, zodat zelfstandige ondernemers niet langer hoeven te bewijzen, dat ze geen werknemer zijn.  Deze zienswijze viel in goede aarde bij de Tweede Kamerleden. Steven van Weyenberg (D66) merkte op, dat hij het zelf niet beter had kunnen verwoorden.

Oplossing

De zelfstandigenorganisaties komen met een effectieve oplossing voor de korte termijn, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers rechtszekerheid wordt geboden. Het plan voor de lange termijn kan door middel van enkele pilots in de praktijk  worden getoetst, zodat wet- en regelgeving zorgvuldig kan worden voorbereid.

Minister Wouter Koolmees wil nog voor de zomer komen met een uitvoeringsplan en de zelfstandigenorganisaties daarbij nauw betrekken. “Dat is verstandig en hoopgevend”, zegt voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland. “Er wordt niet langer over ons, maar voortaan met ons gesproken“.  Het Zelfstandigenforum roept ondernemersorganisaties op om het draagvlak voor het zzp-plan verder te vergroten.

Bron
Stichting ZZP Nederl
Geplaatst op 16 februari 2018