Gaat Kabinet echt regeldruk verminderen?

Overheid.nl

Kabinet wil regeldruk bedrijven verminderen
Minister Verhagen heeft een beleidsnotitie naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het programma om regeldruk voor bedrijven te verminderen. Doelstelling van het programma is om de regeldruk in de periode tot en met 2012 met minstens 10% te verminderen. Daarna dient jaarlijks een netto besparing van 5% gerealiseerd te worden.

Volgens het rapport zorgt de regeldruk voor een jaarlijkse kostenpost van 7.417 miljoen Euro, de komende tijd moet er dus 741 miljoen aan besparing voor het bedrijfsleven worden gerealiseerd via onderstaande punten:
 

 • De administratieve lasten voor werkgever en werknemer moeten worden verminderd door de komst van één loonbegrip voor loonbelasting – premies – volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
   
 • Een vereenvoudigde vorm voor de aangifte winst voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
   
 • Het starten van een bedrijf in BV vorm moet vereenvoudigd worden, de tot nu toe verplichte € 18.000,- en bankverklaring kunnen vervallen evenals de verklaring van geen bezwaar
   
 • Vergunningsverplichtingen kunnen worden omgezet in algemene regels, waardoor minder vergunningen hoeven te worden aangevraagd.
   
 • Het verlagen van administratieve lasten voor ZZP’ers

ZZP Nederland, koepelorganisatie voor meer dan 16.000 ZZP’ers hamert al lange tijd voor lastenverlichting voor ZZP’ers. Onlangs stuurde ZZP Nederland nog brieven over het afschaffen van de gehate VAR Verklaring en het eveneens beruchte urencriterium van de Belastingdienst. Helaas is daar vanuit het ministerie geen enkele officiële reactie op ontvangen. Onderstaand nogmaals de voorstellen van ZZP Nederland:

Stichting ZZP Nederland heeft verregaande voorstellen gedaan met betrekking tot regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Deze voorstellen houden onder meer in dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) kan worden afgeschaft, het urencriterium van de Belastingdienst kan vervallen en de zelfstandigenaftrek die hieraan gekoppeld is kan worden verdisconteerd in de MKB winstvrijstelling.

Het doorvoeren van deze maatregelen betekent een enorme lastenverlichting voor overheid, zelfstandigen en opdrachtgevers van zelfstandigen. Daarnaast is een bijsluiter in ontwikkeling om startende ondernemers te wijzen op het risico dat men loopt als zelfstandig ondernemer.

Het plan van ZZP Nederland is in brede kring besproken met enkele ministeries, Belastingdienst en enkele ZZP organisaties die uiterst positief reageerden op het plan. Het plan past uitstekend binnen de voorgenomen regelvermindering van “Politiek Den Haag” die nu aan zet is. De Tweede Kamerfractie van de VVD schaart zich achter het plan en Kamerlid Erik Ziengs heeft aangekondigd vragen te stellen aan Minister Verhage op 10 februari

link: | rapport lastenvermindering | suggesties ZZP Nederland |
 

Deel deze pagina: