Gastouderschap kan onder voorwaarden wel als zzp´er

ZZP Nederland

In een eerder bericht van ZZP Nederland werd melding gemaakt van het feit dat gastouders door de nieuwe wetgeving hun zelfstandigheid zouden verliezen. Dit omdat volgens de nieuwe regels de gastouders hun rekeningen via een gastouderbureau moeten laten lopen, waardoor de Belastingsdienst de zelfstandigheid van de gastouders in twijfel kan trekken. Hierop zijn veel reacties binnengekomen van gastouders en gastouderbureaus (GOB). Ook de vragen die werden gesteld aan het ministerie van OCW zijn uiteindelijk beantwoord. De antwoorden hebben nieuwe inzichten gegeven. De belangrijkste hiervan is dat zzp-schap en gastouderschap naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Antwoorden OCW
Toegegeven, er werden door de woordvoerder van staatssecretaris Dijksma geen harde toezeggingen gedaan. Wel veel ambtelijke taal en voorzichtig omschreven antwoorden. Toch kon uit de antwoorden wel worden opgemaakt dat zzp-schap en gastouderschap te combineren zijn. Ook nu gastouders via de zogeheten ´kassiersfunctie´ bij het GOB hun rekeningen moeten versturen. Alles valt of staat met de regelingen die worden vastgelegd met het GOB. Wanneer in een samenwerkingsovereenkomst die een zelfstandig gastouder aangaat met het gastouderbureau goed wordt omschreven dat het debiteurenrisico gewoon voor de zelfstandig gastouder is dan kan de gastouder in dat opzicht nog gewoon ZZP-er blijven. Er zijn nu al veel gastouderbureaus die werken met een kassiersfunctie. De gastouders die bij dergelijk GOB´s aangesloten zijn zijn ook meermalen gecontroleerd door de Belastingdienst. Die constateerde dat de gastouders als zelfstandige ondernemers worden gezien.
 
Kritiek
Toch zijn veel gastouders bang dat ze na een jaar van de Belastingdienst te horen krijgen dat ze toch niet worden gezien als zelfstandig ondernemer. Dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Dan moet er heel veel belasting worden bijbetaald en eventueel een boete. Ook de ouders van de kinderen hebben dan een probleem, want dan hebben ze ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvangen. Helaas kan de Belastingdienst niet vooraf toezeggen dat de gastouder als zelfstandige kan worden gezien. Volgens eigen zeggen kunnen ze dit pas begin 2011. Zo moet de zzp´er dus een jaar lang in onzekerheid leven.
 
VAR
Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zou uitkomst kunnen bieden. Omdat die zekerheid geeft hoe de Belastingsdienst u ziet, als zelfstandige met de voordelen van aftrekposten, of als iemand in (loon)dienstbetrekking zonder aftrekposten. Toch vinden veel gastouders ook dit weinig soelaas bieden omdat de Belastingdienst naderhand de VAR nog kan toetsen en eventueel wijzigen. Dit gebeurt natuurlijk wel alleen maar als de VAR-aanvraag niet naar waarheid wordt ingevuld.
 
Meer pijnpunten
Veel gastouders maken zich zorgen over de betaling die nu via het gastouderbureau moet lopen. Kunnen de gastouders dan nog wel controle uitoefenen en tijdig ingrijpen bij bijvoorbeeld wanbetaling? De woordvoerster zegt hierover het volgende: ´Of de gastouder dan wel het gastouderbureau opdraait voor eventuele derving van inkomsten is volledig afhankelijk van de afspraken die het gastouderbureau en de gastouder hierover maken. Dit hangt af van het contract tussen de gastouder en het gastouderbureau en verschilt van geval tot geval. Hierover kunnen derhalve geen algemeen geldende uitspraken worden gedaan.´ Ook hier dus een grote slag om de arm. Maar weer hangt het antwoord af van hoe het contract wordt opgesteld.
 
De gastouders blijven wel de rekeningen naar de ouders van de kinderen versturen. Maar deze dienen de rekening te betalen aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau moet er op haar beurt weer voor zorgen dat het overgemaakte geld binnen vijf kalenderdagen van de bankrekening van de ouder op de bankrekening van de gastouder moet staan. De Nederlandsche Bank houdt hierop toezicht.
 
De nieuwe regels hebben nog meer pijnpunten. Gevraagd naar de mindering in de kinderopvangtoeslag van gastouderopvang, zegt de woordvoerster desgevraagd: ´Het maximum uurtarief is verlaagd van € 6,10 naar € 5,- omdat opvang door gastouders goedkoper is dan opvang door een kindercentrum. Voor gastouders gelden ook in de toekomst minder hoge opleidingseisen dan voor leidsters in een kindercentrum. Gastouders maken bovendien minder kosten voor het exploiteren van een specifieke accommodatie voor het opvangen van kinderen en hebben minder administratiekosten en overhead´ Het blijft wel mogelijk om meer kosten voor de opvang te vragen, maar die worden dan voor de vraagouders niet vergoed. Om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag ouders kunnen krijgen, kan naar de volgende website worden gelinkt. www.minocw.nl  
 
Ook dit antwoord kan niet op goedkeuring van gastouders rekenen. ZZP Nederland heeft veel mails gekregen van gastouders die voorrekenen dat zij toch echt wel minimaal dezelfde kosten, zo niet meer kosten maken dan een kindercentrum.
 
Commentaar van ZZP Nederland
Alles komt dus kennelijk aan op hoe een en ander verwoord wordt in het contract dat de gastouder aangaat met het gastouderbureau. Er moet duidelijk instaan dat het debiteurenrisico bij de zelfstandige gastouder blijft. Daarnaast is een verklaring arbeidrelatie aanvragen erg zinvol omdat dan kan worden gezien hoe de belastingdienst het werkverband ziet. Als zelfstandig ondernemerschap (VAR-winst uit onderneming) of als een vorm van dienstbetrekking.
 
Over het kostenplaatje valt natuurlijk altijd te twisten. Is gastouderschap wel goedkoper? Hoezo hebben gastouders minder overhead en administratie? Ze moeten volgens dezelfde regels werken toch? Het Ministerie gaat ook geheel voorbij aan de dubbele boekhouding die nu ontstaat. GOB´s en gastouders moeten biede de administratie bijhouden. De gastouders houden al een complete administratie bij. Toch wil met name de Belastingdienst dan de boeken kunnen controleren met elkaar. Ze weten wel dat het meer werk is, maar willen op deze manier elke vorm van fraude uitsluiten.
 
Het is maar de vraag of de gastouderbureaus wel toegerust zijn op hun extra taak. Dat zal van gastouderbureau tot gastouderbureau verschillen. Sommige gastouderbureaus hebben altijd al met de nieuwe regels gewerkt, voor anderen is dit compleet nieuw. Om gastouderbureaus en gastouders te helpen met de implementatie van de nieuwe regels is een website opgezet www.implementatiekinderopvang2010.nl  Ik zou iedere gastouder ten zeerste aanraden om goed in overleg te blijven met gastouderbureau en elkaar te helpen en te corrigeren waar nodig bij het goed implementeren van de nieuwe regels
 
Wat rest zijn de vragen:
- Hoe ziet een goed contract met een gastouderbureau eruit, waardoor u verzekerd bent van zelfstandig gastouderschap?
- Heeft iemand al onder de nieuwe voorwaarden een Verklaring Arbeidsrelatie aangevraagd en ook een ´VAR- winst uit onderneming´ gekregen? Want dat is de enige VAR waar een zelfstandige wat aan heeft.
Zijn er personen die al een goed contract hebben of al een juiste VAR-wuo hebben gekregen dan hoort ZZP Nederland dit graag. Wellicht is het dan mogelijk een standaardcontract op te stellen en een invullijst voor de VAR.

 

Deel deze pagina: