Herbeoordeling ZZP´ers door UWV toch minder rooskleurig

Kafka groep/ZZP Nederland

Waar het Parool enige tijd geleden nog met mooie cijfers op de proppen kwam voor de herkeuring van zzp´ers die als fraudeurs waren bestempeld, blijkt de waarheid toch een stuk minder rooskleurig. 

Medio augustus verscheen de eerste rapportage van minister Donner aan de Tweede Kamer over de stand van zaken. Het beeld dat daaruit voortkomt is negatiever dan Donner gesuggereerd heeft. Op 1 augustus zijn ruim 552 zaken herbeoordeeld. Hiervan zijn 267 zaken afgewezen en 285 (gedeelte-lijk) toegewezen. Het totaal bedrag voor de (gedeeltelijk) toegewezen zaken dat het UWV terug-betaalt, komt uit op € 413.000,-- . Als het huidige beeld doorzet wordt slechts 25% van de aanvragen positief beoordeeld. Een simpele rekensom leert dan dat het UWV van de geschatte 35 tot 40 miljoen die met deze kwestie gemoeid zou zijn, slechts een paar miljoen terugstort.

Dit is niet conform de motie van de Tweede Kamer. Er is geen sprake van dat dossiers – zoals minister Donner stelde – ‘met een frisse blik en een ruim hart’ worden beoordeeld. UWV gebruikt daarnaast dezelfde beoordelaars als in de oude zaken. Kortom, de slager blijft zijn eigen vlees keuren. Het lijkt rustig aan het front omdat er nog weinig herbeoordelingen zijn verstuurd. De meeste brieven worden echter pas vanaf september verstuurd. Dan pas zullen veel gedupeerde ZZP-ers gaan ervaren wat de woorden van de minister echt waard blijken te zijn.

Start van de problemen
De problemen begonnen doordat het UWV gebrekkige voorlichting had gegeven aan zzp´ers die ten tijde van 2004,2005 en 2006 met de Zelfstandigenregeling hun bedrijf hebben opgezet. Zzp´ers gaven door de gebrekkige informatie die ze kregen van het UWV hun niet-declarabele uren, zoals administratie en acquisitie, niet op aan het UWV. Zodoende konden zij hun WW-uitkering volledig behouden. Vervolgens gaven de zzp´ers de uren wel op bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de Zelfstandigenaftrek Hierdoor werden ze later door het UWV als uitkeringsfraudeurs aangemerkt.

Onduidelijkheid in gehanteerde criteria en motivaties
Onduidelijk is welke criteria en motivaties worden gehanteerd door het UWV. In enkele positieve beoordelingen wordt helder gesteld dat het UWV heeft verzuimd zelfstandigen specifiek te informeren over het opgeven van indirecte uren. In andere gevallen doet het UWW weer alsof haar niets te verwijten valt, lijkt er sprake van kromme juridische redenering en het verwijt dat de zelfstandige beter had moeten weten.

Heeft u als ZZP’er ook te maken met controle door het UWV naar uw start als freelancer/ zelfstandige, werd/wordt u geconfronteerd met invordering en/of boetes, bent u ontmoedigd geraakt door tegenstand van het UWV, bent u niet benaderd of heeft u zich niet gemeld voor de herbeoordeling door het UWV dan roept ZZP-Nederland u op zich alsnog te melden. Ook ZZP-ers wiens geval eerst is onderzocht maar ondertussen is afgedaan, roepen wij op u te melden. Uw dossier aanmelden kunt u via mail sturen naar info@zzp-nederland.nl

Deel deze pagina: