Blog

Het herroepingsrecht voor consumenten, wat betekent dat voor zzp'ers?

vrouwe justitia

Ondernemers hebben er steeds vaker mee te maken: het herroepingsrecht van consumenten bij een koop op afstand. Wat houdt het herroepingsrecht in, en kun je met jouw klanten afwijkende afspraken maken? Wij leggen het je uit!

Dagelijks worden er aankopen op afstand gedaan: aankopen die plaatsvinden buiten de verkoopruimte. Denk bijvoorbeeld aan een aankoop via een webshop, per e-mail of via de telefoon. Consumenten hebben bij deze vorm van koop een aantal rechten, waaronder het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht houdt in dat consumenten bij een aankoop op afstand het recht hebben om deze aankoop zonder opgave van reden te beëindigen binnen veertien kalenderdagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Voor diensten, zoals het geven van cursussen, geldt dus dat de veertiendagentermijn gaat lopen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan ben je verplicht om het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, terug te betalen.

De wet geeft een aantal uitzonderingen op gebruik van het herroepingsrecht. Zo gaat het herroepingsrecht niet op bij producten die duidelijk persoonlijk of op maat gemaakt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s, een maatpak of een kast op maat. Ook geldt het herroepingsrecht niet voor diensten zoals verhuur van een vakantie-accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten van vrije tijdsbesteding, waarvoor je een datum of periode afspreekt. De gedachte achter deze uitzondering is dat als gevolg van deze overeenkomsten capaciteit wordt gereserveerd en dat bij uitoefening van het herroepingsrecht mogelijk geen andere afnemer kan worden gevonden. Helaas geldt deze uitzondering alleen ten aanzien van vrijetijdsbesteding, en niet voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Wordt de overeenkomst dus gesloten binnen veertien dagen voordat de cursus plaatsvindt, dan is de consument gerechtigd de cursus vlak voor de aanvang daarvan kosteloos te annuleren.

In de algemene voorwaarden mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken van het herroepingsrecht. Sterker nog, je dient de consument over dit recht in de voorwaarden te informeren.

Heb je vragen over jouw verplichtingen ten aanzien van het herroepingsrecht, of ben je benieuwd of één van de uitzonderingen in jouw geval opgaat? De juristen van ZZP Nederland adviseren je graag!

Geplaatst op 10 februari 2022