Kabinet ontkent DBA-schade zzp’ers, nieuw kabinet moet puinruimen

Politiek
Stichting ZZP Nederland
Staatssecretaris Wiebes
Staatssecretaris Wiebes

In de op 20 april verschenen derde DBA-rapportage van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer stond, dat de omzetschade bij zzp’ers nogal is meegevallen en dat een nieuw kabinet voor een oplossing moet zorgen. Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland, vindt het niet koosjer dat men de schadelijke gevolgen van slecht overheidsbeleid op deze manier tracht weg te poetsen en het puinruimen in de schoenen schuift van een nieuw kabinet.

Vooruitschuiven

Stichting ZZP Nederland stelde vorig jaar al vast, dat door de slechte uitvoering van de Wet DBA veel zzp’ers opdrachten hebben misgelopen. Het uitbreiden van de gedoogperiode, waarin niet zou worden gehandhaafd, heeft niets opgelost. Opdrachtgevers blijven onzeker en veel zzp’ers lijden nog steeds schade door vermindering van opdrachten. “Toch heeft het kabinet deze situatie willens en wetens laten voortbestaan”, zegt Maarten Post. “Men heeft het proces bewust vertraagd tot na de verkiezingsdatum, om het DBA-dossier op de formatietafel te kunnen leggen, zodat men zelf de handen in onschuld kan wassen.” De ambtelijke werkgroep, die een aanpassing van het arbeidsrecht zou moeten voorbereiden, is blijven steken in de verkennende fase en zal nu een rapport inbrengen bij de formatiebesprekingen. Ondertussen wordt de Tweede Kamer zoet gehouden met nietszeggende voortgangsrapportages.

Omzetschade

Staatssecretaris Wiebes schermt met een onderzoek door de Belastingdienst naar de omzet van zzp’ers, waaruit zou moeten blijken dat die omzet nauwelijks is verminderd in de afgelopen periode. Bij dit onderzoek werd echter de omzetbelasting gemeten van alle zzp’ers tot eind 2016. De omzetschade als gevolg van de Wet DBA betreft echter alleen de groep zzp’ers, die in opdracht van bedrijven en instellingen werken. De grote groep die opdrachten uitvoert voor consumenten heeft geen schade geleden. Op die manier is de omzetschade uitgemiddeld en verwaterd. Bovendien is de meeste schade ontstaan in 2017. Stichting ZZP Nederland beschouwt dit onderzoek als een doorzichtige poging om de schade, die is ontstaan door slecht beleid te ontkennen en er mee weg te komen.

Lakse houding

De toegezegde aanpak van “kwaadwillende opdrachtgevers” heeft na 6 maanden niets opgeleverd. De Belastingdienst heeft volgens de rapportage wel enkele bedrijven in beeld, maar daar tot nu toe niets mee gedaan. Ook dat is kenmerkend voor dit kabinetsbeleid en doet de politieke betrouwbaarheid geen goed. “Al die ondernemers, die nu nog steeds door de overheid worden belemmerd in hun ondernemerschap met rechtstreekse gevolgen voor hun inkomen, hebben van dit demissionair kabinet niets meer te verwachten”, zegt voorzitter Post.

Aanbieden plan

Stichting ZZP Nederland heeft met andere zzp-organisaties een plan ontwikkeld voor een moderne arbeidsmarkt, met een eigen positie voor zelfstandige ondernemers, zonder DBA en zonder modelcontracten. Dat plan wordt volgende week aangeboden aan de informateur om te worden betrokken bij de formatiebesprekingen.

Deel deze pagina: