Leerbedrijf worden kan ook als zzp'er

Nicolette Elenbaas Communicatie, Harry Lebbink, Lebbink Tuinen Maarten Post, Stichting ZZP Nederland Dick Nederend, ZZPijl Johannes Bakker, ROC Midden Nederland

Leerbedrijf worden, dat kan ook als zzp’er!

Heb je er wel eens over gedacht om als zzp’er leerbedrijf te worden voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een stagiair op te leiden? Ook als zzp’er heb je in veel sectoren de mogelijkheid om erkend leerbedrijf te worden. Op dit moment zijn in Nederland al zo’n 25.000 zzp’ers leerbedrijf voor het mbo!

Wat is een leerbedrijf?

In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. Als je leerbedrijf wilt worden moet je eerst erkenning aanvragen bij een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB).

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen om een erkend leerbedrijf te worden.

  • Je bedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit;
  • Het is minder eenzaam;
  • Een leerling kan een hoop werk uit handen nemen;
  • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs;
  • Je draagt bij aan professionalisering van het vak;
  • Je werkt aan een positief maatschappelijk imago voor je bedrijf.

Harry Lebbink

ZZPijl lid Harry Lebbink is hovenier en al jaren leerbedrijf. Hij is verbonden aan het Wellantcollege als gecertificeerd leermeester en mag ook zelf examens afnemen.

Harry heeft een grote passie voor zijn vak en draagt zijn kennis graag over op leerlingen.

Harry: ‘Voor scholen is het moeilijk om goede stageadressen te vinden. Je moet wel echt jongeren willen begeleiden en ze iets leren. Ze fouten laten maken en zelf laten herstellen. Deze jongens hebben er recht op om dingen te leren. Ik wil graag mensen helpen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind het leuk om mensen te zien groeien en je verrijkt jezelf ook met bepaalde kennis, de leerlingen houden je scherp. Wel zijn lang niet alle stagiairs even gemotiveerd. Ik weet binnen twee weken of iemand succesvol zal worden of niet. Dat heeft vooral met de houding te maken. Je moet natuurlijk ook rekening houden met het niveau. De verschillen tussen Wajong en de niveaus 1 tot en met 4 zijn groot.

Veel stagiairs denken dat het allemaal heel makkelijk gaat en dat ze ook snel voor zichzelf kunnen beginnen, maar ik laat ze zien wat ondernemerschap inhoudt. Ik denk dat een van mijn sterke punten als begeleider is, dat ik heel duidelijk ben. Je hoeft bij mij geen tien minuten te vroeg aanwezig te zijn, maar van 1 minuut te laat baal ik. En dat vertel ik direct’.

Hoe word je een leerbedrijf?

Om erkend leerbedrijf te worden moet je aan een aantal eisen voldoen. Deze verschillen per sector. Voor informatie kun je je wenden tot de kenniscentra van je eigen sector, deze kenniscentra geven de erkenning af. In de meeste vakgebieden kun je worden erkend als leerbedrijf. In sommige sectoren, zoals de Bouwnijverheid is de erkenning nog niet goed geregeld. Stichting ZZP Nederland is hierover in gesprek met het ministerie en wil op korte termijn een oplossing zien te bereiken. Aanmelden als leerbedrijf kan via Stagemarkt.nl, je wordt via het aangeboden beroep doorgestuurd naar het juiste KBB: http://www.stagemarkt.nl/bedrijven.aspx .

Verantwoordelijkheid

Een leerbedrijf is officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van een opleiding. Je bent als bedrijf bereid om daarvoor tijd, ruimte en middelen vrij te maken en legt dit vast door een praktijkovereenkomst te ondertekenen. Je fungeert als praktijkopleider (leermeester) en geeft daarmee vakkennis door aan jongeren. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid.

Hoe zit het financieel?

Op het financiële vlak is er goed nieuws voor zzp’ers. Via de WVA (Wet Vermindering Afdracht) kun je namelijk subsidie krijgen. Tot begin dit jaar was de WVA een regeling waarmee je compensatie op de loonheffing kon krijgen. Maar omdat zzp’ers geen mensen in dienst hebben was dat voor deze groep ongunstig. Vanaf 1 januari 2014 is de WVA omgezet in een subsidieregeling en kunnen ook zzp’ers hier gebruik van maken.

Nieuwe ontwikkelingen

Voor Stichting ZZP Nederland is de zzp’er als leerbedrijf een belangrijk aandachtspunt. Voorzitter Maarten Post: ‘Wij spannen ons via contacten met het ministerie en met gemeentes in, om zzp’ers makkelijker leerbedrijf te laten worden. De toegevoegde waarde van een zzp’er is, dat deze behalve ervaren vakman of – vrouw ook ondernemer is. Daarmee kunnen leerlingen aan den lijve ondervinden wat ondernemerschap inhoudt. Dat missen de grotere bedrijven, hoewel ze natuurlijk vaak meer financiële ruimte hebben.

Ook vinden wij dat de scholen teveel eisen stellen, je moet als leerbedrijf allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Dat komt voor een zzp’er niet altijd uit. Het zou mooi zijn, als er vereenvoudiging zou kunnen plaatsvinden.’

Meer weten?

Via de website van Stichting ZZP Nederland blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Op de website van het ministerie van onderwijs staat informatie over de WVA.

Deel deze pagina: