Sanctie op niet tijdig aanmelden zzp' er voor ZEZ-regeling

StartBedrijf.nl

Zwangere zzp' ers hebben recht op de regeling Zwanger en Zelfstandig (ZEZ). Zoals bij alle regelingen zijn er wel regels aan verbonden. Sinds maart 2012 worden onderneemsters die zich niet tijdig melden voor de uitkering gesanctioneerd, aldus het bedrijf Flynth. Want in de Wet arbeid en zorg (Wazo) staat dat de ZEZ uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van de uitkering aangevraagd moet worden. De uitkering kan ingaan zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsuitkering.

Hoogte sanctie
Wat gaat dat een zzp'er nu dan kosten als ze de ZEZ te laat aanvraagt? De hoogte van de sanctie hangt af van de duur waarmee de aanvraagtermijn is overschreden en de verwijtbaarheid. Wordt de uitkering tot 56 dagen te laat aangevraagd, dan volgt een korting van 5 procent op de bruto-uitkering, bij een overschrijding tot 112 kalenderdagen, 10 procent en bij een overschrijding van meer dan 112 kalenderdagen een korting van 20 procent.

Als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, of zelfs geen verwijtbaarheid, dan kan de sanctie worden afgezwakt. Als de onderneemster niet op de hoogte is van de regeling, dan is dat geen geldig excuus.

Handig dus om de regeling nog even aan te kaarten en na te lezen | ZEZ-regeling |

Update:

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen

Deel deze pagina: