Zwanger en Zelfstandig ZEZ

Ondernemen

ZEZ Regeling (Zwanger En Zelfstandig)

Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De invoeringsdatum is 4 juni 2008. De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het kalenderjaar voor de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk bruto minimumloon (€ 1578,00 per 1 jan. 2018).


ZEZ en Urennorm

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon. Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is uw uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

De belangrijkste reden om tot deze regeling te komen is de bescherming van moeder en kind. De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De regeling geldt ook voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige. De wet wordt uitgevoerd door de UWV en betaald uit de algemene middelen. (tekst ZEZ-regeling afkomstig van Ministerie SZW)

Aanvragen

U kunt de uitkering aanvragen bij het UWV met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen. Dat kan op twee manieren:

  1. U kunt direct het formulier aanvragen op de site van het UWV
  2. U kunt het formulier aanvragen bij de UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief).

Bent u op dit moment zwanger, dan kunt u alvast de uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering begint 4 tot 6 weken voor de dag dat u bent ‘uitgerekend’. U kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 2 weken voor het moment dat de uitkering ingaat, dat wil zeggen 6 tot 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Zelfstandigen betalen geen premie voor deze uitkering.

Kan ik een ZEZ-uitkering aanvragen voor de periode vóór 7 mei 2005?

Ja. U kunt alsnog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen vóór 7 mei 2005.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, volgt de uitkering en er wordt geen boete opgelegd voor een te late aanvraag in deze situatie.

Bevallen tussen 7 mei 2005 t/m 4 juni 2008?

Bent u bevallen in de periode van 7 mei 2005 t/m 4 juni 2008? Dan is voor u wellicht een compensatie van toepassing. Lees meer.

Deel deze pagina: