Nieuws

Stichting ZZP Nederland vraagt om standpunt AP inzake publicatie RVO

Stichting ZZP Nederland heeft Autoriteit Persoonsgegevens aangeschreven naar aanleiding van een mededeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begin december. De mededeling van RVO was dat ze aanvragers van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op een website gaan publiceren met bedrijfsnaam, KvK-nummer, vestigingsplaats en het ontvangen subsidiebedrag. Onacceptabel vindt Stichting ZZP Nederland.

Inhoud van het bericht aan AP

Middels deze mail leg ik een kwestie voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek om ons in kennis te stellen van het standpunt dat de Autoriteit in deze heeft ingenomen, dan wel gaat innemen. Inzake onderstaande kwestie ontvangen we meerdere klachten van onze achterban. Het gaat om het volgende:

Openbaar maken gegevens TVL:
In de afgelopen periode ontvingen ondernemers die tijdens de coronaperiode Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd een mail waarin gesteld wordt dat hun gegevens, inclusief de hoogte van de verkregen tegemoetkoming, in januari 2023 openbaar gemaakt zullen worden. Opvallend hierbij is dat RVO niet de mogelijkheid biedt om hiertegen bezwaar te maken, maar dat men slechts bedenkingen kan uiten, maar dat Privacyredenen als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Wat tevens zinnig is om aan te geven is dat niet ten aanzien van alle gevallen waarin TVL is verstrekt een verplichting bestaat om openbaar te maken. In dat opzicht lijkt een afweging tussen de wens van ‘transparantie’ en de belangen van de ondernemers van belang. Hierbij kan natuurlijk ook aangehaakt worden bij de redenen die, bij hetzelfde verantwoordelijke ministerie, hebben geleid tot afscherming van gegevens in het handelsregister van de KvK.

Wij vragen de Autoriteit Persoonsgegevens dan ook om een oordeel in deze kwestie op, onder meer, de volgende punten:
1. Mag de RVO eenzijdig beslissen om zaken te publiceren ook al geldt er geen publicatieverplichting van de Europese Commissie?
2. Mag de RVO eenzijdig stellen dat privacyredenen niet als zwaarwegend worden gezien?

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 23 december 2022