Nieuws

Tijd voor een korte pitstop. Terugkijken en vooruitblikken met (stichting) ZZP Nederland

sprong van 2022 naar 2023

Wat is het weer snel gegaan dit jaar! Dat is een kreet die ik veel om mij heen hoor. En ik snap het, want het is net of ik mijzelf hoor praten. Mooi moment dus om op een rij te zetten wat we als ZZP Nederland afgelopen jaar hebben bereikt, want door de snelheid waarmee alles gaat zou je de mooie momenten bijna vergeten. Tijd voor een korte pitstop dus.

Waar doen we het ook alweer voor? Als ZZP Nederland is het ons doel het zelfstandig ondernemerschap in Nederland de positie en aanzien te geven die ze verdient en de zelfstandig ondernemer te helpen in zijn ondernemerschap. Dat doen we:

  • met onze belangenbehartiging in Den Haag om de positie van zelfstandig ondernemers te verbeteren,
  • door het aanbieden van diensten mét voordeel omdat ondernemerschap nu eenmaal veelomvattend is en we dit voor een ieder zo makkelijk mogelijk willen maken en
  • door een luisterend oor en vraagbaak te zijn.

Met name op het gebied van belangenbehartiging is veel werk verzet. Frank Alfrink (voorzitter Stichting ZZP Nederland): “Lobbywerk is vaak onzichtbaar werk. Goed dus om onze achterban inzicht te geven in de activiteiten die we afgelopen jaar hebben ontplooid. Met wat mij betreft als klap op de vuurpijl de SER-zetel voor de zelfstandig ondernemer. Toen we als ZZP Nederland in 2020 het initiatief namen tot de oprichting van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), hadden we een positie in de SER als doel gesteld. Prachtig dat dit afgelopen jaar dan ook al is gelukt. Maar er is meer. Interesse? Kijk dan vooral hier.”

Wat jullie vast niet is ontgaan is de introductie van onze nieuwe website en verbeterde mijn omgeving met frisse nieuwe huisstijl, eenvoudigere navigatie en handige nieuwe features. En we hebben nieuwe abonnementen toegevoegd met relevante nieuwe diensten zoals een juridische documentengenerator en tool voor financieel inzicht.

Daarnaast zijn we altijd bezig met het optimaliseren van onze samenwerkingsverbanden, zodat we onze leden zo goed mogelijk blijven ondersteunen in hun ondernemerschap. Afgelopen jaar zijn we met zeven nieuwe partners samenwerkingen aangegaan. Het resultaat? Een nog bredere set aan relevante diensten/producten met voordeel voor onze leden. Een mooi concreet voorbeeld is de strategische samenwerking met KPN. Hiermee bieden we onze leden meer kennis en goede deals op gebied van breedband, mobiel, security en e-herkenning. Komend jaar zetten wij deze samenwerking voort en kijken we naar mogelijkheden rondom informatiesessies, webinars en andere relevante diensten.

Ook op het gebied van verzekeringen hebben we niet stil gezeten. Onze Pensioen pagina’s zijn uitgebreid en we hebben drie nieuwe partners aangehaakt op het gebied van lijfrente. Qua arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is ons aanbod voor execution only uitgebreid met Movir als aanbieder. En ook afgelopen jaar hebben we onze verzekeringsklanten snel en adequaat kunnen helpen. Bij ons geen achterstanden te vinden.

Al met al een mooi jaar, maar ook nog voldoende wensen. Dus op naar 2023.

Namens alle collega’s bij ZZP Nederland wens ik jullie een goede afsluiting van dit jaar en een mooi 2023 zowel privé als zakelijk!
 
Mariëlle Rensel

Directeur ZZP Nederland

Geplaatst op 29 december 2022