Vrouwelijke zzp' ers onbekend met zwangerschapsregeling

Ministerie SZW

Hoe mooi gezinsuitbreiding ook is, voor vrouwelijke zzp' ers kan het een flinke inkomensderving betekenen. De regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) compenseert vrouwelijke zzp' ers bij zwangerschap. Helaas weet nog niet eens de helft van hen (49 procent) dat deze regeling bestaat. Dit blijkt uit een representatief ondernemersonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De helft weet niet van ZEZ
Vrouwelijke zelfstandigen hebben volgens de ZEZ-regeling wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van de overheid van minimaal zestien weken. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten in het voorafgaande jaar en is maximaal even hoog als het minimumloon. 51 procent van de ondervraagde vrouwelijke respondenten kende de regeling niet of dacht hier geen recht op te hebben. 

Inkomenscompensatie
Het is al langer bekend dat ondernemers te weinig aandacht schenken aan inkomenscompensatie. Mensen die in loondienst werken dragen gemiddeld 35 procent van hun bruto inkomen af aan inkomensverzekeringen. Bij zelfstandigen is dat gemiddeld slechts 11 procent.* Hierdoor kan, in geval van arbeidsongeschiktheid, ziekte en zwangerschap, hun inkomen in gevaar komen. De urgentie van dit probleem is hoog. Nederland telt momenteel 356.000 vrouwelijke ondernemers. 253.000 van hen zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).* 

Meer informatie over de ZEZ-regeling en andere wetten en regelingen die er zijn voor (vrouwelijke) ondernemers staat hier.

* Bron: CBS.

Deel deze pagina: