Nieuws

Wet gericht op aanpak schijnzelfstandigheid schiet doel ver voorbij 

Reageren
Waarschuwing: ondernemen verboden

De wet gericht op de aanpak van schijnzelfstandigheid, die minister Van Gennip deze week ter internetconsultatie aanbiedt, schiet zijn doel ver voorbij. De Wet ontneemt zelfs het Europees grondrecht van zelfstandigen op ondernemen. Daarnaast biedt de toevoeging van het element ‘inbedding’ in de voorgestelde Wet “Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden”, geen verduidelijking omdat er niet objectief vast te stellen criteria worden toegevoegd aan de beoordeling.

Hier staat de internetconsultatie

Ingebedde activiteiten zijn door de minister onder meer gerelateerd aan de kernactiviteit van de opdrachtgever, hebben een structureel karakter en de werkzaamheden worden binnen het organisatorisch kader van de opdrachtgever verricht. Juristen wijzen er echter nu al op dat er in de jurisprudentie niet veel onderscheidend vermogen wordt toegekend aan het begrip inbedding. Veel omstandigheden en feiten die duiden op inbedding, kunnen ook voorkomen in situaties waarin er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.   

Kritiek

De kritiek van Stichting ZZP Nederland, eerder geuit in het artikel 'Val kabinet heeft gevolgen voor zzp'ers' richt zich op twee hoofdpunten. Het inbeddingscriterium is met name gericht op elementen van een arbeidsovereenkomst en biedt onvoldoende ruimte voor ondernemerscriteria. Het sluit daardoor zzp’ers uit van een veelheid van opdrachten. Voor zover ondernemerscriteria wel een rol spelen, zijn ze niet persoonsgebonden maar worden ze beoordeeld binnen de opdracht. Dat is te beperkt en een gemiste kans op echte duidelijkheid.

De mate van inbedding wordt beoordeeld langs de volgende criteria:

 1. Vinden de werkzaamheden plaats binnen het organisatorisch kader van de werkgevende (de normen en regels van de opdrachtgever).
 2. Behoren de werkzaamheden tot de kernactiviteit van de organisatie van de werkgevende
 3. Worden de werkzaamheden zij-aan-zij verricht met werknemers
 4. Hebben de werkzaamheden een structureel karakter

De voorzitter van onze koepelvereniging Vereniging Zelfstandige Nederland, Cristel van de Ven, verwoordt het als volgt: “De wet biedt geen extra duidelijkheid vooraf en raakt 100% zelfstandig ondernemers rechtstreeks in hun bestaansrecht. De vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht, wordt hen ontnomen”.

De oplossing is gelegen in het verleggen van de focus. De eerste vraag zou moeten zijn: is er sprake van een ondernemer? De zelfstandige wordt dan niet meer gelegd langs de meetlat van werknemerschap, maar wordt beoordeeld op ondernemerscriteria op persoonsniveau. Met andere woorden; een nieuw kabinet moet terug naar de tekentafel. Want, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Stichting ZZP Nederland is al jaren betrokken bij de opvolger van de Wet DBA. Lees in ons dossier wat wij tot nog toe allemaal hebben gedaan.

Onderstaand stuk komt uit de toelichting bij de internetconsultatie:

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie
De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment een open norm die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) is ingekleurd. Met het voorstel wordt het meest onderscheidende wettelijke vereiste ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijkt. De jurisprudentie is bij elkaar gebracht, gestructureerd en gecomprimeerd aan de hand van drie hoofdelementen (werkinhoudelijk ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico). Deze hoofdelementen worden verder ingevuld door indicaties en de wijze waarop toetsing plaats dient te vinden, is ook gestructureerd.

Het doel van deze maatregel is de duidelijkheid te vergroten voor werkenden, werkgevers en opdrachtgevers, uitvoeringsorganisaties (zoals het UWV, de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie) en de rechtspraak en bevorderen dat de wijze van het beoordelen van arbeidsrelaties consistent is. Een verduidelijking moet het voor de markt, de uitvoeringsorganisaties (onder meer voor de handhaving) en de rechtspraak inzichtelijker maken wanneer als zelfstandige of werknemer kan worden gewerkt.

Rechtsvermoeden uurtarief
Met het voorstel wordt een civielrechtelijk rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende aan kan tonen dat er sprake is van een uurtarief lager dan het bovenstaande bedrag, wordt vermoed dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en is het aan de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het doel van de maatregel is om het voor de werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt makkelijker te maken om een arbeidsovereenkomst op te eisen bij de werkgevende en indien nodig bij de rechter. Daarnaast zorgt het rechtsvermoeden voor een preventief effect doordat bij werken tegen een tarief onder de norm beter dan nu beoordeeld wordt of de klus door een zelfstandige gedaan kan worden, of dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst.

Tien inhoudelijke redenen om te stoppen met deze conceptwet

 1. Ook deze wet biedt geen duidelijkheid vooraf
 2. Deze wet druist in tegen een Europees grondrecht, de vrijheid van ondernemerschap
 3. Deze wet jaagt mensen hun sector en beroep uit, in plaats van een arbeidsovereenkomst in
 4. Deze wet is onwenselijk en onnodig. De Belastingdienst kan namelijk momenteel al op basis van het Handboek Loonheffing beoordelen op de mate van inbedding in een organisatie. 
 5. Met het invoeren van het rechtsvermoeden van werknemerschap, kan de overheid de schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt al goed aan pakken.
 6. Deze wet leidt af van het echte probleem, namelijk dat ons huidige socialezekerheidsstelsel aan grondige vernieuwing toe is (de wet is dus een schijnoplossing).
 7. Met het inbeddingscriterium gaat de overheid op de stoel zitten van bedrijven door voor hen te bepalen wat hun kernactiviteit is.
 8. Deze wet leidt eerder tot een explosie van tijdelijke contracten, dan tot een – door dit demissionaire kabinet zo vurig gewenste – terugkeer van het vaste contract. 
 9. Deze wet duwt zelfstandigen in handen van bemiddelaars en uitzendbureaus via wie zij vaak niet willen werken en ontneemt hen de regie op hun bestaanszekerheid.
 10. Deze wet laat zien dat deze overheid met de rug naar de realiteit toe staat. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich richting de toekomst, en niet terug naar het verleden.
Geplaatst op 4 oktober 2023
11 Reacties Plaats een reactie

Met grote interesse opende ik het artikel om meer duidelijkheid te krijgen over wat de wet inhoudt.
Na 5 keer lezen ben ik niets wijzer geworden.
Als boekhouder/belastingadviseur ben ik aardig bekend met allerlei regelingen maar dit is totaal onduidelijk voor mij. Ik hoop dat jullie een uitleg kunnen geven over waarom deze wet nou ze slecht is, wat houdt die inbedding enz. Met andere woorden: graag in gewone mensentaal wat het inhoudt.
Alvast dank!

Als antwoord op door Mevr. Janssens

Helemaal eens met deze reactie van Janssens. "Attentie Ondernemen verboden"- hoezo dan, wat staat er in het wetsconcept, hoe en waarom wordt 'ondernemen verboden', voor wie, etc. Graag de feiten bij uw commentaar, ZZP-Nl. Met aub een link naar de bedoelde internetconsultatie van deze week?
Dank alvast.

Als antwoord op door van den Brink

Helaas hebben ze de internetconsultatie pas vrijdagavond online gezet. De link staat er nu wel in. Excuses voor het ongemak.

Als antwoord op door Mevr. Janssens

Helaas ging de internetconsultatie pas vrijdagavond live en konden we daar niet naar verwijzen. Inmiddels staat deze wel live en hebben wij de link opgenomen in het artikel. Wat er nu wijzigt staat nu ook in het artikel en we geven 10 redenen waarom deze wet zo slecht is.

"De oplossing is gelegen in het verleggen van de focus. De eerste vraag zou moeten zijn: is er sprake van een ondernemer? De zelfstandige wordt dan niet meer gelegd langs de meetlat van werknemerschap, maar wordt beoordeeld op ondernemerscriteria op persoonsniveau. "
Ja, eigenlijk weer terig naar de VAR, waarin dat getoetst werd, nietwaar? Niets mis mee! Voor mij prima. Het enige is dat de verantwoordelijkheid dan ALLEEN bij de ondernemer ligt en te weinig bescherming biedt voor de min of meer gedwongen ZZP-ers.

Mijn idee:
- Ondernemerschap op persoonsniveau
- Bij bedrijven de controle op "terecht gebruik maken van ZZP-er". Bijvoorbeeld: "iemand vervangen tijdens zwangerschap"; "ik kan niemand in vaste dienst vinden bij herhaaldelijk uitzetten van de vacature" en "60% is in vaste dienst, de rest flexibel vanwege de onzekerheid in mijn markt" en dat allemaal natuurlijk kunnen aantonen (bij controle).
Zo leg je de verantwoordelijkheid waar die hoort naar mijn idee.

De vraag is of je daar een wet voor kunt maken.

Voor mij is niet duidelijk wat er precies in de voorgestelde Wet wordt geeist, dat afwijkend is van de huidige regelgeving. Ik sluit mij hiermee aan bij de vorige reacties.
Ik ben het volledig eens met de conclusie van ZZP NL dat er door de politiek naar surrogaat oplossingen wordt gezocht voor het in stand houden van het inmiddels verouderde socialezekerheidsstelsel. Het stelsel zelf moderniseren pakt inderdaad de kern van het probleem aan.

De kenmerken van een zelfstandig ondernemer zijn mijns inziens eigenlijk voor iedereen duidelijk:
* hij levert een prestatie op een voor hem geëigende manier met gebruik van eigen middelen / kapitaal / arbeid
* hij bepaalt zijn tarieven (per prestatie of tijdseenheid) in zelfstandigheid, al dan niet in overleg met een opdrachtgever
* de wijze en de tijdstippen waarop hij zijn prestatie levert is aan hem
* de algemene leveringsvoorwaarden worden door hem vastgesteld
* hij draagt de ondernemersrisico's
(hem is natuurlijk ook haar)
Er zijn wellicht nog wat toevoegingen of nuances mogelijk, maar wanneer een opdrachtgever een van bovenstaande zaken voorschrijft is er sprake van gezag en dus dienstverband.
Dat door deze definiëring veel zelfstandigen (denk aan bouw, zorg, besteldiensten) weer in dienstbetrekking komen is een logisch en wellicht gewenst gevolg....

Mijn inziens lijkt het erop dat de overheid vooral veel mensen uit het ZZP-er schap wil hebben, en dan in loondienst elders. Dat schijnt voor de overheid meer op te leveren. Echter de plichten t.o.v. een werknemer in vaste dienst zijn dermate hoog geworden, dat een gemiddeld bedrijf met circa 10 medewerkers in het slechtste geval ter plekke failliet gaat, als bijvoorbeeld een medewerker langdurig ziek wordt.

Andere stelling is vaak: ‘De ZZP-er heeft er zelf voor gekozen.’ Volgens mij is er ten eerste niets mis mee fiks te werken, belasting af te dragen, en wellicht BTW door te schuiven. Kassa voor de schatkist. Ten tweede geloof ik dat veel werkenden veel beter gedijen als ZZP-er dan in loondienst. Al met al verwacht ik respect van de overheid, en geen ontmoediging met absurde regels.
Yep, ik heb ZZP-ers nodig om mij bij te staan, maar gezien de regelgeving op de website van de belastingdienst, is dat vrijwel onmogelijk. Ik dien dus mijn onderneming in te krimpen. Minder geld naar de schatkist. Gefeliciteerd overheid!

Ik heb hetzelfde: wat verandert er nu cq wat is het voorstel?

Wat doet zzp nl hier nu in? Welke aktie wordt er genomen?

Als antwoord op door Tanis

Helaas ging de internetconsultatie pas vrijdagavond live en konden we daar niet naar verwijzen. Inmiddels staat deze wel live en hebben wij de link opgenomen in het artikel. Wat er nu wijzigt staat nu ook in het artikel en we geven 10 redenen waarom deze wet zo slecht is.

Deze wet is vooral gericht op de zorg en het onderwijs. Zoals bekend wordt geen rekening gehouden met de grote diversiteit van NL ondernemers. Volgens de nieuwe wet zou ik als vertaler/(post)editor na bijna 25 jaar dan ineens geen zzp'er meer zijn, terwijl ik altijd wel voldeed aan de VAR-criteria (voldoende verschillende klanten, voldoende inkomsten, voldoende autonomie in de uitvoering van opdrachten, de optie om werk te weigeren, betaal al mijn premies zelf; klant heeft omgekeerd geen verplichting om werk aan te bieden, enz.).

Wat voorbeeldjes:
Veel NL vertaalbureaus maken gebruik van de diensten van freelance vertalers (meestal zzp'ers), en hebben ook zelf vertalers in dienst. Volgens de nieuwe wet betekent dat dan dat de freelancers stiekem in loondienst zijn.
Wat betreft het minimum uurloon: in de vertaalbusiness is een uurtarief van EUR 30 heel gebruikelijk (gelukkig word ik meestal per woord betaald). Ben benieuwd wat mijn klanten ervan vinden als ik mijn uurtarief ga opschroeven.

Binnen NL is dat nog uit te leggen, want mijn klanten zijn dan ook op de hoogte van deze wet. Maar wat doe ik met mijn vele buitenlandse klanten? Die hebben meestal nog lagere uurtarieven (25 dollar is geen uitzondering). Die gaan niet gevoelig zijn voor de NL wet, en dat kan voor veel vertalers betekenen dat ze dit werk niet meer kunnen doen.

Kortom, na de kunstenaars moeten dan ook de vertalers/editors maar van beroep gaan veranderen. En denk niet dat AI dat allemaal kan overnemen - AI gaat de mist in met fouten in bronteksten, hanteert geen consistentie en begrijpt geen context. Allemaal dingen die voor bv. softwaretechnische, medische en juridische teksten essentieel zijn. En dan hebben we het nog niet over literatuur/literaire non-fictie.

Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen