Nieuws

Val kabinet heeft gevolgen voor zzp’ers

Den haag

"Net als Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vinden wij het jammer dat het kabinet gevallen is. Nu blijft het nog langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief. Helaas moeten de ruim 1 miljoen zzp'ers die ons land kent wachten op verkiezingen. Dat levert wederom vertraging op en heeft ook gevolgen voor zzp'ers. Een nieuw kabinet moet hierop doorpakken,” aldus voorzitter van Stichting ZZP Nederland Frank Alfrink.

Naast nieuwe regels voor ondernemerschap is er nog de beoogde hervorming van de arbeidsmarkt met een verbod op nulurencontracten, strengere regels voor tijdelijke contracten en een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet presenteerde de plannen in april 2023, in de hoop dat de Kamer ze een jaar later zou behandelen. Dat staat nu op losse schroeven. "Dat hele wetgevingstraject gaat nu stilvallen, maar de arbeidsmarkt kan eigenlijk niet wachten op een nieuw kabinet".

Wel of geen beslissing
De Tweede Kamer bepaalt welke onderwerpen 'controversieel' zijn en dus niet worden behandeld. In principe beslist de Kamer dat bij meerderheid, maar het is goed gebruik om ook de wens van een aanzienlijke minderheid in acht te nemen. Het idee erachter is dat een vertrekkend kabinet zo niet in een haasttempo omstreden zaken moet regelen. Dat betekent dat ministers en staatssecretarissen enkel nog lopende zaken afhandelen. Omstreden of gevoelige onderwerpen moeten ze overlaten aan het volgende kabinet.

Hoe gaat het verder?
Het staat nu al vast dat Kamerleden deze zomer vaker van reces terug moeten komen. De komende weken gaan de verschillende Kamercommissies op hun thema bepalen welke onderwerpen nog door het demissionaire kabinet mogen worden behandeld. Op 12 september volgt dan een debat waarin de hele lijst met zogenoemde controversiële onderwerpen wordt vastgesteld.

Speerpunten
Het is maar de vraag of alles waar Stichting ZZP Nederland zich mee bezig heeft gehouden ook controversieel wordt verklaard. Het gaat dan met name om:

-
Nieuwe regels voor de aanpak van schijnzelfstandigheid
“Heel spijtig dat dit onderwerp wellicht straks stil komt te liggen, want uit de laatste gesprekken bleek dat we bezig waren om tot een verdedigbaar resultaat te komen, aldus Alfrink. Gezien de stevige discussie in de laatste vergadering van de Kamercommissie Sociale Zaken is er grote kans dat dit onderwerp wel controversieel zal worden verklaard en dat dit onderwerp stil komt te liggen. De initiatieven om sectoraal schijnzelfstandigheid aan te pakken, bijvoorbeeld in de zorg, kunnen gewoon doorgaan, want het betreft hier geen wetswijziging, maar past binnen de huidige wetgeving.

- Rechtsvermoeden van werknemerschap
Bij het rechtsvermoeden van werknemerschap wordt het voor zelfstandig ondernemers die voor een laag tarief werken (nu wordt nog tussen € 30,- en € 35, -genoemd) gemakkelijker om een arbeidscontract te claimen. Wil een werkgever geen arbeidscontract aanbieden, dan zal deze moeten bewijzen dat de werkende toch als zelfstandig ondernemer werkt. Er is overigens niet automatisch sprake van een loondienstverband bij werken met een laag tarief.

Dit onderwerp hebben wij als Stichting ZZP Nederland wel besproken tijdens het overleg met ministerie van SZW, maar het is nog niet in de Tweede Kamer gekomen. Het lijkt erop dat er weinig weerstand is tegen het rechtsvermoeden van werknemerschap. Dus wellicht zal dit onderwerp niet controversieel worden verklaard.

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Het wetsvoorstel is omstreden, dus zal waarschijnlijk ook wel controversieel worden verklaard. Ook al is het als voorwaarde gekoppeld aan een uitkering van de Europese Commissie. Volgens Stichting ZZP Nederland biedt deze waarschijnlijke vertraging een kans om weer te kijken naar een basisvoorziening voor alle werkenden. Dit standpunt van Stichting ZZP Nederland, is ook al via VZN bij de politici neergelegd.

Stichting ZZP Nederland zal, samen met VZN, nauw contact houden met alle beleidsbepalers en zorgen dat onze eerdere inspanningen niet voor niets zijn geweest.

Geplaatst op 10 juli 2023