Nieuws

ZZP Nederland biedt informateur Zalm oplossing wet DBA

Reageren

Om de wensen van de ondernemers zelf onder de aandacht te houden van de politiek heeft ZZP Nederland in samenwerking met PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw een brief (pdf) naar informateur Zalm de 2e Kamerfracties en de zzp-woordvoerders van VVD, CDA, D66 en CU.

Oplossingen

In de brief, waarin wordt ingegaan op het ambtelijk rapport “Onderzoek Varianten Kwalificaties Arbeidsrelaties”, dragen de belangenorganisaties een oplossing aan voor de Wet DBA in de vorm van de Verklaring Zelfstandig Ondernemerschap. Daarbij worden ook nog aanbevelingen gedaan voor een nieuw fiscaal kader voor ondernemerschap en een idee voor afdekking van het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid.

Kern van de reactie van de belangenorganisaties is;  'Onze achterban verdient een wettelijke positie als ondernemer en is volstrekt niet gebaat bij varianten, die voortborduren op een verouderd arbeidsovereenkomstenrecht.'

Lees hier de volledige reactie van de belangenorganisaties (pdf)
 

Samenvatting reactie belangenorganisaties

De Zelfstandigenorganisaties kunnen zich totaal niet vinden in de uitgangspunten en de gepresenteerde varianten. Het rapport is een getrouwe weergave van de oude arbeidsmarkt, niet toekomstgericht en niet oplossingsgericht. In dit rapport is geen plaats voor zelfstandige ondernemers en geen oog voor de veranderde arbeidsmarkt. De gepresenteerde varianten zijn gericht op belemmering van het ondernemerschap met als doel het aantal ondernemers te doen afnemen, desnoods met een wetswijziging. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor gedwongen werknemerschap en afgedwongen solidariteit.

Zelfstandige ondernemers verdienen een eigen rechtspositie, die los staat van het arbeidsovereenkomstenrecht en werknemersverzekeringen. De zienswijze van de zelfstandigenorganisaties is beschreven in de notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op de arbeidsmarkt “.

 De Zelfstandigenorganisaties zijn van mening, dat het onderscheid tussen werknemers en ondernemers moet liggen in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer. Daarin verklaart men, dat men willens en wetens, met waarborgen omkleed, ervoor heeft gekozen om onafhankelijk ondernemer te zijn, voor eigen rekening en risico. In het rapport wordt wel melding gemaakt van deze mogelijkheid, maar tegelijkertijd wordt deze mogelijkheid afgewezen vanwege uitvoerbaarheids- en handhavingsproblemen. Toch is dit principieel en inhoudelijk de juiste weg.

Bron
ZZP Nederland
Geplaatst op 29 juni 2017
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen