Nieuws

ZZP Nederland teleurgesteld in magere toezegging opschorting Wet DBA

Reageren

Geen wettelijke verankering van ondernemers in de wet

Op 18 november heeft staatssecretaris Wiebes een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met zijn oplossing voor de problematiek die de wet DBA met zich heeft meegebracht. Hieronder de reactie van Stichting ZZP Nederland op de inhoud van de brief van staatssecretaris Wiebes over de DBA.

Kwaadwillendheid?

Wiebes schort de repressieve handhaving op tot 1 januari 2018 of zoveel later als nodig is. Kwaadwillende opdrachtgevers zijn hiervan uitgezonderd en worden aangepakt. De definitie van kwaadwillendheid in bijlage 4 is “als je had kunnen weten dat het in feite gaat om een dienstbetrekking”. Dat geeft opnieuw onzekerheid bij opdrachtgevers en zal dus niet veel oplossen. Het is een herhaling van zetten van de staatssecretaris.

Verankerd in de wet

Echte ondernemers moeten kunnen ondernemen, is de enige zin die gaat over ondernemerschap. Dit biedt geen duidelijkheid. Het ondernemerschap krijgt geen eigen wettelijk kader, maar blijft onderdeel van de Arbeidswet. Deze wordt op twee punten aangepast (gezag en vervangbaarheid) aan de moderne arbeidsmarkt. Wiebes ziet ondernemers dus nog steeds als een soort werknemer, maar dan zelfstandig werkend buiten dienstbetrekking.

Geen regie

Wiebes concludeert, dat zzp’ers die nu geen opdrachten hebben wel schijnzelfstandigen zullen zijn, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarmee loopt hij aan de leiband van Asscher, die deze opmerking vorige  week ook maakte.

Uitstelgedrag

Zoals wij al hadden voorspeld is het helaas zo dat Wiebes met deze oplossing er enkel voor zorgt dat de discussie na zijn eigen termijn als staatssecretaris alsnog gevoerd moet worden. Hij geeft opdrachtgevers nu feitelijk 8 maanden extra respijt, waarin ze geen boetes zullen krijgen, mits ze niet kwaadwillend zijn. Dit is geen oplossing, dit is uitstel van een discussie.

Conclusie

Kortom, uitstel van executie is goed, maar de executie van het ondernemerschap mag niet plaatsvinden. Wij blijven een eigen rechtspositie voor zelfstandige ondernemers eisen.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 18 november 2016
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen