ZZP zorg kan btw terugvragen en vrijstelling krijgen

Vrijstellingen voor btw worden niet automatisch verstrekt

ZZP’ers in de zorgsector zijn vrijwel allemaal vrijgesteld van BTW. Dat is het oordeel van de Hoge Raad geweest in een reeks zeer lange rechtszaken tegen een aangeslotene van Stichting ZZP Nederland. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën, dhr. Wiebes een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten. Helaas zorgt de brief nogal wat onduidelijkheden.

Ook de website van de Belastingdienst geeft nog steeds aan dat ZZP’ers in de zorgsector btw moeten berekenen op hun tarieven, hetgeen pertinent onjuist is. Dat leidt tot veel vragen. Feitelijk komt het er op neer dat wanneer u daadwerkelijke en erkende ‘zorg aan de mens verleent’ en wanneer er sprake is van een opdrachtovereenkomst waaruit uw zelfstandigheid blijkt, u vrijgesteld bent van de btw-plicht. Paramedische beroepen zijn nog steeds niet vrijgesteld van BTW.

Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels een document samengesteld en gepubliceerd waarin staat welke werkzaamheden voor vrijstelling in aanmerking komen.

 

 download overzicht vrijstellingen (na inlog)

Btw-vrijstelling moet aangevraagd worden

Toch betekent de uitspraak van de Hoge Raad niet dat men automatisch is vrijgesteld van btw. Hiertoe moeten de ZZP’ers aan aanvraag indienen bij de Belastingdienst. De door ons opgestelde lijst biedt geen 100% zekerheid omdat er vaak uitzonderingen zijn. De inspectie zal uw aanvraag individueel behandelen, rekening houdend met de uitspraken van de Hoge Raad.

Om tot een goed oordeel te kunnen komen zullen ze uw opdrachtovereenkomst(en) willen zien. We hebben een standaardbrief opgesteld die u als voorbeeld kunt gebruiken voor het aanvragen van de btw-vrijstelling. Pas deze aan met uw eigen gegevens, voeg een overeenkomst bij en verzend deze naar uw regionaal belastingkantoor.

 download voorbeeldbrief vrijstelling aanvragen (na inlog)

 

Onterecht afgedragen btw terugvragen

We hebben al onze aangeslotenen in de zorg het advies gegeven bezwaar aan te tekenen tegen de btw-aangiften en iedereen een bezwaarbrief ter beschikking gesteld. Indien u onze bezwaarbrief tegen de aangifte heeft gebruikt kunt u nu alsnog de btw terugvragen. Voor het aanvragen van de teruggave is een voorbeeldbrief ter beschikking op het besloten gedeelte voor abonnementshouders van deze website.

 

 download voorbeeldbrief terugvragen btw (na inlog)

 

Indien u geen bezwaar heeft aangetekend:

Indien u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de ingediende btw-aangiften dan is de kans op teruggave zeer klein. Volgens de Belastingdienst en onze fiscaal-jurist is er geen sprake van terugwerkend recht. We hebben de staatssecretaris gevraagd om te overwegen de onterechte heffing voor iedereen terug te draaien, maar dat is slechts een verzoek. We wachten het antwoord van dhr. Wiebes af…

Uw huidige btw-aangifte tweede kwartaal:

Op dit moment moet u voor 31 juli weer een btw aangifte doen. Deze aangifte moet u op de gebruikelijke manier tijdig indienen en betalen. Teken daarbij wel direct protest aan tegen deze aangifte, dan is de kans groter dat u het bedrag later weer terug krijgt. We hebben een voorbeeldbrief voor het aantekenen van bezwaar.

download bezwaarbrief aangifte (na inlog)

 

 

Deel deze pagina: