Nieuws

Zzp'ers mogen straks ook vestigingsadres afschermen

Alle eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nu kan dat alleen voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres wanneer er sprake is van dreigingen. Daarnaast stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) voor om bij alle ondernemers telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar te maken en komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing. Dat staat in het voorstel voor de Datavisie Handelsregister die de minister 29 juni 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorgestelde maatregelen worden in september dit jaar besproken tijdens twee digitale sessies waar stakeholders en belanghebbenden kunnen reageren op deze maatregelen.

Lang proces

Stichting ZZP Nederland heeft al langer gepleit voor afschermen van het vestigingsadres van zzp’ers als dit ook het woonadres is. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens was het eens met de visie van Stichting ZZP Nederland. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, wees inmiddels alweer bijna een jaar geleden op het gevaar dat met de persoonsgegevens identiteitsfraude kan worden gepleegd. Pas toen eind 2021 er meermaals privégegevens van kabinetsleden naar buiten werden gebracht door bijvoorbeeld tegenstanders van het coronabeleid van de overheid. Voelden de kabinetsleden zich dermate bedreigd dat ze haast hebben gemaakt met de mogelijkheid om privégegevens af te schermen, zo ook voor zzp’ers het woonadres.

Mening Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is en blijft van mening dat het pas noodzakelijk is om iemands privégegevens te kennen, ter controle van met wie je zaken doet, als je ook daadwerkelijk in contact staat met die ondernemer en op het punt staat om zaken te gaan doen. Laat het dan aan de ondernemer om zijn/haar gegevens uit het Handelsregister vrij te geven voor de zakenpartner. Deze oplossing is technisch niet nieuw, want bestaat al.

Voorgestelde wijzigingen

De eerder voorgestelde wetswijziging (afschermen alle woonadressen, en daarnaast op verzoek vestigingsadressen bij dreiging) wordt in de praktijk al toegepast. In het voorstel van minister Adriaansens krijgt deze wetswijziging een verdere verruiming: álle eenmanszaken kunnen straks op verzoek hun vestigingsadres afschermen. Ondernemers dienen hiervoor wel een alternatief postadres te registreren zoals een postbus. Vooruitlopend hierop heeft de minister de KvK al opdracht gegeven om dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren. Daarnaast is het voorstel om telefoonnummers en emailadressen niet meer in het Handelsregister openbaar te maken en aan iedereen te verstrekken. Dit geldt voor alle personen en entiteiten. Deze gegevens zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. VvE’s (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en het commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

Door de afscherming van adresgegevens kunnen burgers en bedrijven zelf minder informatie uit het Handelsregister halen. Daarom is het van belang om andere zaken in gang te zetten zoals openbare registratie van door de rechter opgelegde bestuursverboden. Veroordeelde fraudeurs kunnen daardoor moelijker doorgaan. Zo wordt het gebruik van een zogenoemde zwarte lijst met weinig of geen procedurele waarborgen tegengegaan. De controle van de gegevens wordt door de KvK aangescherpt.

Geplaatst op 7 juli 2022