Nieuws

AP pleit net als ZZP Nederland voor afscherming woonadressen zzp’ers

Nadat er via een advocaat (buiten dienst) een datalek ontstond in het Handelsregister waardoor privégegevens van Kamerleden op straat kwamen te liggen, komt Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu met het advies aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat om woonadressen van zzp’ers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te beschermen.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, wijst op het gevaar dat met de persoonsgegevens identiteitsfraude kan worden gepleegd. Maar ook de bedreigingen die nu al worden geuit op het privéadres van een journalist, politicus, arts etc. zijn een doorn in het oog.

ZZP Nederland is gelijkgestemd

ZZP Nederland pleit al jaren voor afschermen van privégegevens van zzp’ers in het Handelsregister. Slechts mondjesmaat worden er kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo mag de KVK inmiddels geen data meer in bulk verkopen uit het Handelsregister. Middels een brief had ZZP Nederland bij AP er op aangedrongen zich uit te spreken tegen de bulkverkoop.

Wetsvoorstel Handelsregister
Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit bij de Kamer. De minister van EZK wil voortaan alle ‘adressen’ in het register afschermen, behálve wanneer dat adres niet alleen het vestigingsadres is, maar ook het woonadres (dus wanneer een zzp’er vanuit huis werkt). Dit gaat ZZP Nederland niet ver genoeg, want hiermee zijn de thuiswerkende zzp’ers nog steeds niet geholpen.

KvK spreekt zichzelf niet uit over dit onderwerp:  „Wij zijn de uitvoerende partij, niet degene die bepaalt”.

Commentaar ZZP Nederland
Het is spijtig dat er kennelijk een datalek nodig was waarbij politici betrokken waren om echt beweging te krijgen in dit dossier. ZZP Nederland pleit al jaren voor betere bescherming van persoonsgegevens van zzp’ers, vooral waarbij het thuisadres hetzelfde is als het werkadres. Wij blijven ons inzetten op dit dossier zodat er doorgepakt gaat worden en persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister beter worden beschermd.

Helaas zijn we er nog steeds niet. Want eind 2022 maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bekend dat zij toch persoonlijke gegevens van zzp'ers die een lening vanuit de TVL hadden gekregen, gaan openbaren. ZZP Nederland heeft hier over aan de bel getrokken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update mei 2024:
De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan maatregelingen treffen om de bescherming van de persoonsgegevens bij te stellen. Hoe dat uit gaat pakken moet nog blijken. Momenteel is er een internetconsultatie over het financieren van het Handelsregister om veranderingen mogelijk te maken. Lees meer.

Geplaatst op 27 augustus 2021