Belangenbehartiging

17 Stellingen over DBA

De 17 DBA-stellingen van Stichting ZZP Nederland

 1. De VAR heeft zelfstandigen nooit rechtszekerheid geboden en was bedoeld om opdrachtgevers te vrijwaren van werkgeversverplichtingen.
 2. Met de VAR werden schijnconstructies door de Belastingdienst gedoogd.
 3. Zelfstandigen én werknemers hebben last van schijnconstructies:  die verpesten de markt.
 4. Sommige (overheids)bedrijven gebruiken schijnconstructies om de loonkosten te drukken.
 5. Foute bemiddelaars bedenken nieuwe schijnconstructies om hun omzet te vergroten.
 6. De Belastingdienst werkt mee aan schijnconstructies met geheime afspraken. (o.a. pakketbezorgers Post.nl)
 7. Politieke Partijen ter linkerzijde willen het ondernemerschap aan banden leggen en beschouwen zelfstandigen als een soort van werknemer (flexwerker).
 8. De bestrijding van het ondernemerschap uit zich in voornemens, om de zelfstandigenaftrek af te schaffen en werknemersverplichtingen op te leggen aan zelfstandige ondernemers.
 9. Dit kabinet zegt ondernemers niet te willen belemmeren, maar doet dat in feite wel
 10. PvdA-minister Asscher wil flexwerk uitbannen, beschouwt zelfstandigen als flexwerkers en wil het ondernemerschap van zelfstandigen uitbannen.
 11. VVD-staatssecretaris Wiebes moet het vuile werk opknappen door de invulling van de DBA
 12. De Belastingdienst baseert het ondernemerschap op de verouderde arbeidswetgeving en geeft daar een eigen interpretatie aan in een intern stuk, dat niet openbaar wordt gemaakt.
 13. De Belastingdienst biedt aan opdrachtgevers met modelcontracten geen zekerheid over de interpretatie van de praktijksituatie als een mogelijk dienstverband, zodat opdrachtgevers afhaken en zelfstandigen geen opdrachten meer krijgen.
 14. De Belastingdienst concludeert openlijk, dat zelfstandigen die nu geen opdrachten meer verkrijgen, waarschijnlijk zullen behoren tot de groep schijnzelfstandigen.
 15. Toepassing van de DBA op deze wijze lost het kleine probleem van schijnconstructies niet op, maar belemmert wel de grote groep echte zelfstandigen.
 16. Zelfstandigen willen rechtszekerheid: een wettelijke definitie van ondernemerschap is de  basis.
 17. Zelfstandigen willen blijven ondernemen: Zolang de wettelijke definitie van ondernemerschap niet geregeld is, moeten modelcontracten  vrijwaring geven.