Belangenbehartiging

Uitkomst enquête DBA

Onderzoek

Stichting ZZP Nederland heeft in oktober 2016 een enquête gehouden onder de achterban over de gevolgen van de wet DBA. In totaal is de enquête door 4168 personen ingevuld. Hieronder in het kort wat uitkomsten. De volledige uitkomst is onderaan deze pagina te vinden.

Uitkomsten

Hieronder in het kort wat uitkomsten. De volledige uitkomst is onderaan deze pagina te vinden.

  • Ongeveer 50 % heeft geen modelovereenkomst nodig, meestal omdat ze voor de consumentmarkt werken.

Voor de ondervraagden die wel een modelovereenkomst nodig hebben geldt:

  • 66 % heeft last van DBA/Modelovereenkomsten (= 34 % van ondervraagden)
  • 60 % verwacht minder opdrachten                    
  • 21 % nu al te weinig opdrachten om te overleven
  • 5 % nu al helemaal geen opdrachten
  • 30 % kan alleen nog via payroll/uitzendbedrijf aan het werk (werknemer)
  • 30 % is benaderd door uitzendbedrijf/payrollbedrijf.

Conclusies Stichting ZZP Nederland

Een op de drie respondenten wordt belemmerd in het ondernemen doordat opdrachtgevers niet meer met ze in zee willen. Dit sluit aan bij de bevindingen van het ZZP Meldpunt DBA, dat Stichting ZZP Nederland deze zomer heeft opengesteld: opdrachtgevers willen geen risico op naheffingen en hebben geen vertrouwen in de werkwijze van de Belastingdienst. Het Kabinet zegt ondernemers niet te willen belemmeren, maar het tegendeel is waar.

Aanbieden petitie

Stichting ZZP Nederland heeft er alles aan gedaan om te bewerkstelligen, dat de invoering van de DBA en de modelcontracten niet ten koste zou gaan van zelfstandige ondernemers. Een instrument, dat is bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, bevordert juist nieuwe schijnconstructies en belemmert het vrije ondernemerschap van zelfstandigen. Dat is het kind met het badwater weg gooien. 

Wij komen namens de zelfstandigen in actie tegen dit kabinetsbeleid, dat een bedreiging vormt voor zelfstandige ondernemers en voor een fors aantal van hen fatale gevolgen zal hebben. Het actietraject start op 1 november en zal begin december uitmonden in het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer.

Volledige Uitslag DBA-enquête

Op deze pagina