Zorg bijdrage

Financieel

Naast de premie die je aan jouw zorgverzekeraar betaalt, betaal je ook een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van jouw inkomen. Hoe hoger jouw inkomen is, hoe hoger jouw bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. Wat dit voor jouw situatie betekent, staat op de site van de Belastingdienst. Als je niet in loondienst bent, dan ontvang je automatisch een aanslag. Denk je dat je een aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, Zvw moet krijgen, maar krijg je geen brief waarin staat dat je aangifte moet doen? Doe dan zelf aangifte.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over jouw inkomen tot een bepaalde inkomensgrens. Daardoor heeft de inkomensafhankelijke bijdrage een maximum.

Percentages en maximumbijdrage-inkomen 2019

Vanaf 2019 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

Voor zzp'ers/ondernemers

Voor de eigen bijdrage Zvw die je via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,70% (was 5,65% in 2018).
Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,95% (was 6,90% in 2018). 
Voor de eigen bijdrage Zvw die jouw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op jouw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,70%  (5,65% in 2018).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2019 is € 55.927 (was € 54.614 in 2018)

Vanaf 2017 bijdrage Zvw bij alimentatie

Krijg je alimentatie? En ontving je die al in 2006? Je hoeft daarover tot en met 2017 geen bijdrage Zvw te betalen. Vanaf 2018 betaal je wel bijdrage Zvw.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van jouw inkomen kan je voor de premiekosten een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst: de zorgtoeslag. Informatie over de zorgtoeslag vindt je op www.toeslagen.nl.

Deel deze pagina: