Zorg bijdrage

Financieel

Naast de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt, betaalt u ook een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. Wat dit voor uw situatie betekent, staat op de site van de Belastingdienst. Als u niet in loondienst bent, dan ontvangt u automatisch een aanslag. Denkt u dat u een aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, Zvw moet krijgen, maar krijgt u geen brief waarin staat dat u aangifte moet doen? Doe dan zelf aangifte.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over uw inkomen tot een bepaalde inkomensgrens. Daardoor heeft de inkomensafhankelijke bijdrage een maximum.

Percentages en maximumbijdrage-inkomen 2018

Vanaf 2018 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

Voor zzp'ers/ondernemers

Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,65 (was 5,4% in 2017).
Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,9% (6,65% was in 2017). 
Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,65%  (5,4% in 2017).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2018 is € 54.614 (€ 53.701 in 2017).

Vanaf 2017 bijdrage Zvw bij alimentatie

Krijgt u alimentatie? En ontving u die al in 2006? U hoeft daarover tot en met 2017 geen bijdrage Zvw te betalen. Vanaf 2018 betaalt u wel bijdrage Zvw.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van uw inkomen kunt u voor de premiekosten een tegemoetkoming krijgen van de Belastingdienst: de zorgtoeslag. Informatie over de zorgtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.

Deel deze pagina: