Kennisbank

Zzp onderwijs en btw-vrijstelling

Docent / Lerares voor de klas

Het geven van onderwijs in Nederland is in principe vrijgesteld van btw. Dit geldt voor basisonderwijs tot hoger onderwijs, ook wanneer dat wordt uitgevoerd door een zelfstandige. Belangrijk om te weten is dat wanneer je als zzp’er levert zonder btw te berekenen, dat inhoudt dat je voor jouw onkosten en inkoop van materiaal ook geen btw mag aftrekken. Als je bijvoorbeeld een laptop aanschaft om je lessen voor te bereiden, of instructiemateriaal voor je lessen, dan mag je de btw van die kosten niet aftrekken bij de voorbelasting.

Wanneer is onderwijs vrijgesteld van btw?

In principe is al het onderwijs van basisonderwijs tot hoger onderwijs vrijgesteld van btw. Ook beroepsonderwijs zoals beroepsopleidingen, is vrijgesteld van btw. Hiermee wordt bedoeld: wettelijk erkende beroepsopleidingen of beroepsopleidingen door instellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Dit geldt ook voor zzp’ers die les geven via onderaanneming aan een erkende beroepsonderwijsinstelling. Als zelfstandige moet je dan wel ingeschreven staan als zzp’er bij het CRKBO. Zonder inschrijving bij het CRKBO ben je als zelfstandig ondernemer in het onderwijs dus niet vrijgesteld van btw.

Wanneer is onderwijs niet vrijgesteld van btw?

Onderwijs dat bestempeld kan worden als een vrije tijd- of hobbymatige opleiding zoals muziekles aan volwassenen is niet vrijgesteld van btw. De docent dient dan wel btw te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

Ook als beroepsonderwijs wordt verzorgd door iemand of een instelling die niet erkend is door het CRKBO wordt er 21% btw geheven.

Hoe schrijf je jezelf als zzp’er in bij het CRKBO?

Inschrijven als zzp’er bij het CRKBO kan na een audit, tenzij je hiervoor een vrijstelling hebt. Een vrijstelling krijg je wanneer je beschikt over een officiële PO-, VO-, MBO, HO lesbevoegdheid en/of beschikt over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde trainersopleiding). De auditverplichting en de kosten hiervan vervallen dan.

Als je als zzp’er rechtstreeks onderwijs verzorgt, dan dien je jezelf in te schrijven als onderwijsinstelling. Met de positie van zzp’ers die rechtstreeks onderwijs verzorgen is namelijk geen rekening gehouden.

Hoe werkt de audit voor onderwijs bij het CRKBO?

Als zzp-docent moet je iedere 4 jaar een audit bij het CRKBO doen, tenzij je dus bent vrijgesteld zoals hierboven is uitgelegd. Als zelfstandige hoef je niet persoonlijk een test te doen, maar door het invullen van een auditformulier. Hierin geef je de volgende informatie:

  • Verschillende persoonlijke documenten zoals een actueel CV en een recente opdrachtbevestiging.
  • Een verklaring dat bij uitval je lessen door iemand anders overgenomen kunnen worden. Dit kan ook door de onderwijsinstelling zelf zijn.
  • Een bewijs dat je goed geïnformeerd bent over de te volgen werkmethodiek van de opdrachtgever. Dit kan door een simpele verklaring van de opdrachtgever.
  • Een bewijs dat je vakdiploma ten minste een niveau hoger ligt dan de cursus waarvoor je lesgeeft.
  • Een bewijs dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Hoe vraag je een audit bij het CRKBO en wat zijn de kosten?

Het aanvragen van een audit bij het CRKBO doe je online via de website. Het aanvragen van de audit kost €10,00. De audit zelf kost €90,00. Daarnaast wordt een jaarlijkse bijdrage gerekend van €15,00.

De audit wordt beoordeeld door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). De uitgangspunten van de audit zijn zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. De audit is gebaseerd op de gedragscode van de NRTO v/h PAEPON, de brancheorganisatie voor training en opleiding, en de VOI, de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica.

Op deze pagina