Kennisbank

Zzp'er als stagebegeleider

Stageplaats bij zzp’er

Het is voor zzp’ers mogelijk om een stageplaats aan te bieden. Dat kan aan diverse doelgroepen; VMBO, MBO-bbl, HBO, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Naast praktische beroepsvaardigheden maken leerlingen ook kennis met ondernemen. Daarvoor is ook subsidie te verkrijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Om in aanmerking te komen voor de ‘Subsidie Praktijkleren’ moet het in het geval van MBO'ers gaan om het begeleiden van een student die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt. Lees meer over de voorwaarden voor de diverse doelgroepen.

Het begeleiden betekent “de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de deelnemer door de zzp’er”, je geeft de deelnemer de kans dat hij/zij de fijne kneepjes van het vak leert. Het begeleiden van stagiair(e)s die de BOL-variant volgen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Eis: erkend leerbedrijf

Om studenten te mogen begeleiden moet je wel eerst een erkend leerbedrijf worden. Een leerbedrijf is officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van een opleiding. Je bent als bedrijf bereid om daarvoor tijd, ruimte en middelen vrij te maken en legt dit vast door een praktijkovereenkomst te ondertekenen. Je fungeert als praktijkopleider (leermeester) en geeft daarmee vakkennis door aan jongeren. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid.

Een erkenning tot leerbedrijf vraag je aan bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze organisatie is in het leven geroepen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan, of een goede start als ondernemer. Een van de wettelijke taken van de SBB is het erkennen en begeleiden van leerbedrijven als stagebegeleiders.

Hoe word je erkend leerbedrijf

Alleen als erkend leerbedrijf mag je stagiair(e)s opleiden. De erkenning is gekoppeld aan een opleiding/beroep. Het is mogelijk om erkend te zijn voor meerdere opleidingen.
Je kunt een erkenning tot leerbedrijf aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) via deze link.

Voordelen

Er zijn diverse voordelen om een erkend leerbedrijf te worden.

  • Je bedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit;
  • Je draagt bij aan professionalisering van het vak;
  • Je werkt aan een positief maatschappelijk imago voor je bedrijf.

Subsidie aanvragen

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. In de eerste helft van 2022 wordt de regeling geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslist het ministerie over de voortzetting van de regeling. Op dit moment is nog niet bekend of de regeling wordt verlengd en zo ja, in welke vorm. Uitsluitsel hierover verwachten wij niet voor de zomer. Zodra er meer bekend is leest u dit op deze informatiepagina.

Op deze pagina