(050) 700 1950
Stuur een bericht

Gratis modelcontracten en leveringsvoorwaarden

Via het besloten gedeelte kunt u gratis leveringsvoorwaarden en modeldocumenten downloaden die u kunt gebruiken voor het aangaan van opdrachten. Alle zaken waarop u dient te letten zijn standaard in het modelcontract verwerkt. De Word-documenten kunt u naar eigen behoefte aanpassen. Let op: dit modelcontract is niet gecontroleerd door de Belastingdienst.

Afspraken vastleggen met opdrachtgevers

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u graag wilt starten of graag een opdracht wilt aannemen, maar laat u niet alleen leiden door enthousiasme. Leg uw afspraken vast in een overeenkomst.

Opdrachten kunt u ook mondeling afspreken, dat is ook rechtsgeldig maar kan achteraf wel eens tot problemen leiden. Het is beter om opdrachten vast te leggen met een opdrachtovereenkomst.

Dit hoeven geen ingewikkelde juridische contracten te zijn, maar maak in ieder geval duidelijke afspraken over uw tarief, de werkzaamheden, de duur van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. Helaas blijkt regelmatig dat het tot een conflict komt als niets is vastgelegd. Voorkom dit!


Goedgekeurde modelovereenkomsten inzake wet DBA


Momenteel hebben wij zes goedgekeurde overeenkomsten in Word beschikbaar op onze website. Alle goedgekeurde overeenkomsten kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Alleen zijn die overeenkomsten alleen in Pdf beschikbaar.


Gratis Opdrachtovereenkomst van ZZP Nederland

Indien u aangesloten bent bij ZZP Nederland (jaarlijks 20 Euro excl. btw, excl. eenmalig 5 Euro administratiekosten) dan kunt u gratis een modelovereenkomst downloaden via onderstaande link. In deze overeenkomst kunt u uw afspraken vastleggen met uw opdrachtgever. Het document moet u naar eigen wensen aanpassen, maar de belangrijkste zaken staan daarin genoemd zodat u deze niet vergeet. Een opdrachtovereenkomst schept duidelijkheid voor u maar ook voor de opdrachtgever. Aangeslotenen kunnen inloggen met hun aansluitnummer en e-mailadres.

Wat dient er minimaal in te staan

  • Naam van de partijen
  • Omschrijving werkzaamheden
  • Verplichtingen en zorg opdrachtgever
  • Vergoeding en btw percentage
  • Vergoeding gemaakte onkosten, voor wie zijn deze?
  • Betaaltermijn
  • Zelfstandigheid opdrachtnemer
  • Vrijwaring opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Aansprakelijkheid en verzekering

Wilt u gebruik maken van onze modelcontracten en leveringsvoorwaarden?

Sluit u dan aan bij Stichting ZZP Nederland voor slechts € 20 p.j. Bent u al lid? Dan kunt u nu inloggen in "Mijn ZZP Nederland" en deze documenten direct downloaden.

Aansluiten bij ZZP Nederland

Al aangesloten bij Stichting ZZP Nederland?

Dan kunt u nu via het besloten gedeelte gratis leveringsvoorwaarden en model documenten downloaden die u kunt gebruiken voor het aangaan van opdrachten.


Deel deze pagina: