Ambachtschool terug, reacties op Taskforce Jeugdwerkloosheid

ZZP Nederland

Ambachtschool terug, reacties op Taskforce Jeugdwerkloosheid

Veel reacties hebben we gekregen op ons artikel over de kwaliteit van het onderwijs. In onze reactie op de stelling van Hans de Boer van Taskforce Jeugdwerkloosheid hebben we gepleit voor een gezamenlijke aanpak van het bedrijfsleven door middel van stages, door het onderwijs om de lessen meer praktijkgericht uit te voeren door mensen met ervaring in het bedrijfsleven, om de salarissen voor technische vakken te verhogen en om de vakken te promoten.

Reactie dhr. Van Gent, oud directeur LTS:
"Geheel eens met uw commentaar. De ZZP status is natuurlijk veel beter voor de 'laatste technici'  Ik ben het ook geheel met U eens dat dhr. de Boer een mooi idee verwoord, waar niets van komt, zolang het algemeen onderwijs & het basisonderwijs de schone handen van een manager prediken. 

Denken met je handen daar wordt je wijzer van - is niet erg ín'.
Helaas werkt men alleen nog met het hoofd. In deze zien we op dit moment het aardige 'íncident' met de PABO student, die niet kan rekenen. Bekijk je wat die studenten moeten weten, dan is dat niet meer dan 'wij in de goede oude tijd' moesten kennen in de 6e klas lagere school. Helaas moet men bij techniek kunnen rekenen, meten, berekeningen maken met de juiste eenheden, enz. Welnu dat is op dit moment niet belangrijk in het 'algemeen onderwijs'. Ook al zou men na een mavo (vmbo theoretische leerweg) vakman willen worden, dan blijft die zelfde rekenkundige / wiskundige / natuurkundige kennis met hun berekeningen nodig. Zelfs voor zo'n domme vakman, met vuile handen ! In onze kultuur heb je blijkens de algemeen geldende gedachten alleen maar 'handige mannetjes' nodig.

Deze en nog vele soortgelijke meningen zijn al 30 - 40 jaar normaal in Nederland. Alle regeringen, hebben dit geweten en de huidige regering weet het ook. Desondanks gaan we moedig door met de grote algemeniserings operatie, om er vooral voor te zorgen dat een jongen van 17 jaar die de school zat is, in geen geval op die leeftijd een goed vakdiploma kan behalen. Ga door geachte politici, praat door, zolang we nog handige mannetjes hebben, krijg U gelijk.

Oost Eureopeanen
En dan...staan daar plotseling de oost europeanen voor de deur, wel handig maar onze eigen mensen zijn werkeloos. Boekdelen kan ik hierover schrijven, na alle verhalen die ik aan hoorde bij het aanmelden van de 'mislukte MAVO / HAVO leerling, als ik de ouders te woord stond aan het einde van een schooljaar. Hoe moest hun zoon nu toch verder door het leven, met een LTS !! ??

Waar was de heer de Boer
•  toen het LTO vocht voor een 5 jarige opleiding ?? ALLES zou goed komen in de ROC's !
•  toen LTS-en PR EN GELDELIJKE steun vroegen per regio, om de kleine afdelingen in stand te houden ?
Jammer, het is voorbij en komt alleen terug als zelfs een politicus een hamer durft & kan vasthouden


Dhr. Hendriks:
In het artikel staat veel waarheid. Om bij jonge mensen weer interesse te krijgen moet naar mijn mening het VMBO in de eerste twee jaren duidelijk veranderen. Nu is het zo, dat de leerlingen zo veel mogelijk moeten worden voorbereid op een hoge opleiding. Op vele scholen word tijdens de technieklessen de nadruk gelegd op de theorie. Omdat de jongeren al de hele week worden overdonderd met theorie als Nederlands, wiskunde enz. en dan ook nog bij de lessen techniek, vinden heel veel kinderen techniek niet leuk. Zij denken namelijk dat dit ook een vak is waar heel veel theorie verwerkt moet worden.
Mijn aanpak is om met deze jonge mensen veel en leuke werkstukjes te maken waarbij ze de kennis uit de lessen wiskunde en natuurkunde moeten toepassen. Ik doe dit nu vier jaar op de school waar ik werk en de stijging van leerlingen uit deze klassen die overgaan naar techniek bovenbouw met een factor vijf.

Conclusie:
Maak de technieklessen in de onderbouw aantrekkelijk en probeer niet ook de zwakkere leerlingen een opleiding op te dringen die zij eigenlijk niet aankunnen.

Ook reageren: info@zzp-nederland.nl

Het originele artikel vindt u hier


Deel deze pagina: