Blog

De ZP'er als pionier op weg naar de betekeniseconomie

Onze wereld is een chaos. In allerlei opzichten is er sprake van crisis: milieucrisis, voedselcrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, economische crisis… Ook op kleinere schaal, in eigen land, is er sprake van chaos; in de zorg, in het onderwijs, bij de banken en de pensioenfondsen. Op de arbeidsmarkt is sprake van een toenemende hoeveelheid procedures en targets die afleiden van de core business of het primaire proces. Met als gevolg gedemotiveerde werknemers, een enorm ziekteverzuim en een flink percentage uitvallers. Veel mensen ervaren dat de houdbaarheidsdatum van allerlei stelsels en organisatievormen in zicht is, dat ze niet meer passen bij de behoeften van deze tijd. De hoogste tijd voor verandering!

Samenwerken

Het goede nieuws: crisis betekent altijd het einde, en dus het begin van iets nieuws! Zolang er geen crisis is (op macro- of op individueel microniveau), is er vaak geen aanleiding voor verandering. Structurele verandering vindt meestal pas plaats als het echt niet anders kan. Systemen moeten eerst instorten voor er, vanuit de chaos, iets nieuws kan ontstaan. Met andere woorden, de actuele chaos is het bewijs dat er verandering gaande is! Wie er oog voor heeft, ziet dat er allerlei mooie ontwikkelingen gaande zijn gebaseerd op nieuwe normen. Initiatieven met respect voor de medemens en onze planeet, uitgaande van samenwerking en cocreatie in plaats van concurrentie. Zaken waar iederéén beter van wordt!

Nieuwe economie

Al die initiatieven komen van mensen die klaar zijn met de gevestigde orde. Zij hebben ideeën over hoe het anders kan en zoeken wegen om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Dat is een zoektocht, dat kost tijd, dus duurt het even voor ze zichtbaar worden. In veel gevallen moeten mensen zichzelf óók opnieuw uitvinden, omdat zij zèlf verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Dus moet het kloppen met wie ze zijn en wat ze willen. Zo worden mensen, individueel, gedwongen in de spiegel te kijken en uitgedaagd zichzelf te zijn. En precies dàt is nodig in deze tijd van crisis; maatschappelijke verandering is de optelsom van individuele verandering, ofwel een betere wereld begint bij jezelf!

Op de arbeidsmarkt wordt deze ontwikkeling zichtbaar in de explosieve groei van het aantal Zelfstandig Professionals (ZP’ers of ZZP’ers). Vaak gedwongen door de economische crisis, maar vaak ook gedreven door een lang gekoesterde wens voor zichzelf te beginnen en, niet gehinderd door bureaucratische organisatiestructuren, te doen waar zij goed in zijn. Zij dealen met bestaande financiële structuren ondanks de nadelen die zij ervan ondervinden en verenigen zich om ervaringen en risico’s te delen. De opmars van de ZP’er is onstuitbaar en brengt enorme verschuivingen op de arbeidsmarkt (die officieel bestaat uit werkgevers en werknemers, die flinke premies afdragen t.b.v. onze verzorgingsstaat) en in de economie met zich mee! In deze chaos gaan mensen op zoek naar alternatieve wegen van bestaan. Dit zou je overlevingsstrategie kunnen noemen, aangeboren aanpassingsvermogen, gekenmerkt door onafhankelijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. De nieuwe economie wordt grotendeels vormgegeven door mensen die hun hart volgen en hun talenten inzetten om iets voor anderen te betekenen en daarmee een inkomen genereren – de betekeniseconomie!

Pioniers

Merk op dat mensen zich niet zozeer verzetten tegen de gevestigde orde, maar intuïtief een andere weg inslaan, waardoor het draagvlak voor het oude systeem afneemt. Het is dus een natuurlijke gang van zaken, omdat mensen bewust of onbewust op zoek zijn naar zingeving, ontwikkeling en vrijheid! Uit deze behoeften ontstaan structuren, die helpen zaken te organiseren. Tijdelijk – zolang de organisatie dienend is aan de behoeften!

De ZP’er verdient het om in het zonnetje gezet te worden; hij of zij is intrinsiek gemotiveerd, authentiek en onafhankelijk. Veel ZP’ers moeten weliswaar nog hun eigen unieke bijdrage ontdekken en hun ondernemersvaardigheden ontwikkelen, waardoor ze in eerste instantie misschien niet zo professioneel overkomen. Zij zijn echter wel bijzonder creatief in het combineren van hun eigenschappen, talenten en ervaring met die van anderen, resulterend in gelegenheidsformaties en cocreatie. Bovendien streven zij, behalve financieel-economische, vaak ook naar àndere waarden. Het zijn pioniers op weg naar een sociale en duurzame economie. Leve de ZP’er!

Geplaatst op 3 juni 2019 door Nanny Schutte-Noorlander

Nanny Schutte-Noorlander, tekstschrijver voor 'zaken die de wereld mooier maken'.
http://www.keihart.nl/