Nieuws

In gesprek met… Frank Alfrink, voorzitter stichting ZZP Nederland

Reageren

Hallo Frank. Jij hebt sinds 1 januari 2021 het stokje overgenomen van Maarten Post als voorzitter van stichting ZZP Nederland, nadat je zelf eerst een kleine 6 jaar directeur van ZZP Nederland bent geweest. Voor de mensen die misschien niet bekend zijn met stichting ZZP Nederland;

Wat is stichting ZZP Nederland?
ZZP Nederland is, met inmiddels meer dan 50.000 aangesloten zzp’ers, de grootste onafhankelijke organisatie voor zzp’ers. Stichting ZZP Nederland is, al meer dan 8 jaar geleden, opgericht om namens de abonnees van ZZP Nederland de (politieke) belangen te behartigen. Doel is vooral om ondernemersruimte te realiseren.
 

Wat is er zoal bereikt door stichting ZZP Nederland?

Het belangrijkste is de ontwikkeling in de positie van de zelfstandig ondernemer en in het verlengde daarvan de positie van Stichting ZZP Nederland. In de ruim 8 jaar dat Maarten Post voorzitter is geweest van de Stichting ZZP Nederland is er veel bereikt.

In de beginjaren van Stichting ZZP Nederland moesten we nog bijna smeken om gehoord te worden door Tweede Kamerleden, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Nu worden we proactief door hen benaderd, omdat ze willen weten hoe wij over hun (concept)voorstellen denken. Dit komt omdat wij enerzijds een kritische organisatie zijn en niet enkel een probleem wil aanstippen, maar ook een bijdrage wil leveren aan de oplossing. Dit wordt gezien en gewaardeerd.

Wat maakt het voorzitterschap voor jou interessant?

De zelfstandig ondernemer is een zelfstandige grootheid geworden. Iets waar je niet meer omheen kan. De wereld van werk is onomkeerbaar veranderd. Door veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt is het aandeel zelfstandigen in Nederland de afgelopen jaren gestegen tot ruim 12,5% van alle werkenden. Dat is een aanzienlijke en niet te missen groep. De wetgeving, en ons sociale en fiscale stelsel, blijken echter niet berekend op deze veranderingen en bewegen tot op heden onvoldoende mee. Aanpassen van de huidige wetgeving volstaat niet om ondernemerschap te onderscheiden van werknemerschap. Herbouw is nodig, anders blijft dit leiden tot problemen. Ik wil mij inzetten voor deze herbouw en voor de zelfstandige ondernemers.

Verder hebben de laatste jaren vele beroepsverenigingen zich aangesloten bij ZZP Nederland. Beroepsverenigingen waar onze dienstverlening interessant en passend voor is, maar waar we ook specifieke lobbydoelen voor kunnen verwezenlijken. Kortom er zijn uitdagingen genoeg. Ik heb er zin in.

Waar ben je nu vooral mee bezig?
Het is nu tijd om een beslissende stap te zetten in de erkenning van de zelfstandig ondernemer. Daarvoor is recentelijk ook de Koepelvereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) opgericht. Stichting ZZP Nederland is daar een van de initiatiefnemers van en ikzelf heb zitting in het bestuur van VZN. Door deze bundeling van kracht vanuit meerdere zelfstandigenorganisaties willen we realiseren dat VZN toe treedt tot het formele overleg met politiek en polder. Er mag niet meer over zelfstandigen gesproken worden, het is tijd om nu met zelfstandigen te spreken.

Wat zijn voor de toekomst de belangrijkste speerpunten van de stichting?
De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en de herinrichting van de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste opdrachten voor het nieuwe kabinet. De doelen die wij vanuit Stichting ZZP Nederland wil realiseren zijn:

  • Een formele positie voor zelfstandigen in het overleg met polder en politiek
  • Een wettelijke verankering van de definitie en positie van zelfstandigen
  • Een basisstelsel sociale zekerheid voor alle werkenden
  • Voldoende fiscale faciliteiten voor ondernemers voor het aanleggen van een financiële buffer

Naast deze landelijke doelen wil ik mij ook maximaal inzetten voor de aangesloten zelfstandigen bij ZZP Nederland, individueel of collectief.

Wil jij verder nog iets kwijt?

Ook al ben je zelfstandig ondernemer, dat betekent niet dat je ook alles zelf moet doen. Je wilt je uiteraard maximaal focussen op je vak en je klant. Helaas komt er veel meer bij het ondernemerschap kijken. Daarvoor kan je op ons rekenen.

ZZP Nederland helpt je op 3 terreinen, met belangenbehartiging in Den Haag, met ons uitgebreid kennis- en dienstencentrum en met ons verzekeringskantoor. Juist om jou als ondernemer te ondersteunen en ruimte te bieden om maximaal met je vak bezig te zijn. Met die activiteit verdien je immers ook je geld.

Geplaatst op 9 maart 2021
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen