Blog

Hoe juridische bijstand u een hoop kan besparen

Aan juristen van ZZP Nederland worden dagelijks een scala aan juridische vraagstukken voorgelegd. Ter illustratie de volgende casus: Een ZZP’er belt mij in paniek op met de mededeling dat hij binnen drie dagen een bedrag van circa € 60.000,- dient te voldoen aan de franchisegever waarmee deze ZZP’er een franchiseovereenkomst heeft gesloten. De ZZP’er voegt er aan toe dat hij het geld niet heeft, dat hij daarnaast op vakantie is en dat hij de franchisegever al heeft laten weten dat hij het contract zal ontbinden als de franchisegever de vordering via de rechter zal gaan afdwingen. Gelukkig had de ZZP’er een juridisch abonnement zodat ik hem direct kon bijstaan.

Actie

Op mijn vraag hoe het toch zover heeft kunnen komen antwoordt de ZZP’er dat hij bij het sluiten van de overeenkomst niet goed heeft ingeschat wat de consequenties van het tekenen van het contract zouden zijn. De ZZP’er geeft aan dat hij het franchisecontract voor tekening uitvoerig heeft bestudeerd maar dat hij op dat moment moeilijk heeft kunnen inschatten in hoeverre hij na verloop van tijd geconfronteerd zou worden met zulke hoge facturen. Daarbij geeft hij aan dat hij ‘niet zo van de administratie is’ en dat hij de facturen en aanmaningen grotendeels ongeopend heeft gelaten.Ik vraag de ZZP’er vervolgens de overeenkomst en de gevoerde correspondentie naar mij op te sturen. Na akkoord van de ZZP’er neem ik contact op met de franchisegever met de vraag of de gestelde betalingstermijn van 3 dagen kan worden uitgesteld. In dit telefoongesprek blijkt dat de franchisegever al verschillende aanmaningen naar de ZZP’er heeft verzonden, dat er meermaals is geprobeerd telefonisch contact op te nemen en dat hij nu op het punt staat de ZZP’er te dagvaarden. Na onderhandeling besluit de franchisegever dat hij de ZZP’er nog een week uitstel wil verlenen, dreigend met een gerechtelijke procedure als er na een week geen geld ontvangen is.

Lager

Na bestudering van de stukken kom ik tot de conclusie dat de wederpartij zijn vordering schromelijk heeft overdreven. Het bedrag dat de ZZP’er op grond van de overeenkomst dient te voldoen is weliswaar opgelopen tot het een bedrag van € 24.000,-, maar komt niet in de buurt van het gevorderde bedrag van € 60.000,-. Ik stel vervolgens een brief op waarin duidelijk wordt verwoord dat de ZZP’er ‘slechts’ € 24.000,- aan de franchisegever is verschuldigd en dat de ZZP’er graag een betalingsregeling wil treffen.

Succes

Enkele dagen later komt het verlossende bericht. De franchisegever geeft aan dat er bij de berekening een fout is gemaakt en dat er op korte termijn een creditnota zal worden verstuurd. Dit bericht van de franchisegever stelt de ZZP’er echter niet volledig gerust. Hij geeft aan, ondanks dat de wederpartij hier recht op heeft, ook het bedrag van € 24.000,- niet te kunnen betalen. Na een korte onderhandeling stemt de franchisegever, nadat hem terloops was gewezen op zijn eerder gemaakte rekenfout, in met een betalingsregeling. Ondanks dat de ZZP’er de overeenkomst wilde ontbinden loopt de franchiseovereenkomst nog steeds en is de volledige vordering inmiddels voldaan. Beide partijen kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken.

Bent u ook in een juridisch geschil beland met een contractspartij? ZZP Nederland biedt het juridisch abonnement voor haar abonnees aan.

Geplaatst op 18 januari 2018 door Frank Ebbers

Jurist, ZZP Nederland