Onderzoek Stichting ZZP Nederland: Misbruik zzp’ers door BV-constructies

Modelovereenkomst DBA
Stichting ZZP Nederland

BV-constructies goedgekeurd door Belastingdienst

Uit een nog lopende achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland over de uitwerking van de DBA blijkt nu al, dat meer dan een derde van de responderende zzp’ers is benaderd door bemiddelaars om deel te nemen aan payroll- en BV-constructies. Zelfstandigen, die door onzekerheid van opdrachtgevers over de DBA worden geconfronteerd met een gebrek aan opdrachten, voelen zich daardoor bedreigd in hun ondernemerschap.

Kostenpost zzp'er

BV-constructies, zoals deze worden toegepast door bijvoorbeeld  ZZP Vooruit, Uniforce BV en Brunel lijken het ondernemerschap te waarborgen, maar in feite is het tegendeel het geval. Men wordt werknemer van een BV met verplichtingen aan de bemiddelaar, die voor veel geld “ontzorgt”, terwijl de werkgevers- en werknemerslasten voor rekening van de ex-ondernemer komen.  “Het is onbegrijpelijk, dat deze bemiddelaars ook nog kunnen schermen met een goedkeuringsverklaring van de Belastingdienst”, zegt voorzitter Maarten Post. “ De Belastingdienst geeft hiermee openlijk aan mee te willen werken aan dit soort schijnconstructies, terwijl staatssecretaris Wiebes het gedrag van deze bemiddelaars juist openlijk heeft veroordeeld.“. De goedkeuring voor deze BV-constructies geldt tot 1-1-2017, dat biedt Wiebes de kans om woorden om te zetten tot daden.

Belemmering

ZZP Nederland hoopt binnenkort de definitieve resultaten van het onderzoek te presenteren. Tot nu toe hebben zich 3500 respondenten gemeld, maar er is gelegenheid om alsnog mee te doen. “ Het is van groot belang om op korte termijn zoveel mogelijk feiten op tafel te krijgen over de uitwerking van de DBA “, zegt directeur Frank Alfrink. Het kabinet heeft steeds uitgesproken, dat de DBA geen belemmering mag vormen voor zelfstandige ondernemers, maar de praktijk wijst steeds meer uit, dat men deze belofte niet gaat nakomen. “Wij zien ook steeds meer spanning optreden tussen de uitspraken van de staatssecretaris en de handelwijze van de Belastingdienst, die blijkbaar een eigen koers vaart”, aldus voorzitter Maarten Post.

Deel deze pagina: