Overheid komt ook met meldpunt DBA

Rijksoverheid

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Eric Wiebes dat het Ministerie van Financiën een meldpunt gaat instellen om de ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet DBA in kaart te brengen. Het meldpunt zal bestaan uit een online formulier.

Formulering brief Wiebes

In zijn brief formuleert Wiebes een en ander zo;

Invoering meldpunt arbeidsmarkteffecten Om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet DBA wordt in de week van 17 oktober een meldpunt ingesteld. Op basis van de meldingen worden eventuele knelpunten geïnventariseerd die in de tweede implementatiefase tot 1 mei 2017 kunnen worden aangepakt.

Inrichting meldpunt
Dit meldpunt komt in de vorm van een online digitaal formulier. Met dit formulier kan de echtheid van meldingen worden gewaarborgd en wordt fraude voorkomen. Een digitaal formulier biedt ook de mogelijkheid om gerichte informatie te vragen over de situatie van de melder. Dit is nodig om de informatie goed te kunnen analyseren. Over de signalen die mij, rechtstreeks dan wel via de Belastingdienst, bereiken heb ik u geïnformeerd in mijn brief van 19 september.

Meldpunt ZZP Nederland

Stichting  ZZP Nederland heeft al enige maanden geleden een meldpunt ingesteld waar opdrachtnemers aan kunnen geven dat geen opdrachten meer krijgen, of overeenkomsten niet worden verlengd vanwege de invoering van de wet DBA. Deze uitkomsten worden op 3 oktober aanstaande besproken met grote opdrachtgevers, ondernemers en een afvaardiging van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst tijdens de DBA-TOP.

Deel deze pagina: