St. ZZP Nederland voorkomt afvalstoffenheffing zzp' ers Rotterdam

Stichting ZZP Nederland

De gemeente Rotterdam heeft in december 2011 aan 26.000 zzp-ers een extra aanslag afvalstoffenheffing opgelegd met ingang van 2012. Dit betreft zzp-ers, die hun huisadres (in Rotterdam) als vestigingsadres van hun onderneming hebben geregistreerd bij de KvK. Stichting ZZP Nederland heeft tegen deze aanslag eerder bezwaar gemaakt. Vandaag meldde wethouder Van Huffelen, dat de regeling nog niet uitgevoerd gaat worden.

Stichting ZZP Nederland heeft overleg gehad met Kamer van Koophandel Rotterdam. Samen met de KvK en een aantal andere belangenorganisaties is vanmiddag (10 januari 2012) contact gezocht met wethouder Alexandra van Huffelen van Rotterdam.

Afval produceren
Het standpunt van Stichting ZZP Nederland is in dit gesprek nog eens uiteengezet: een belangrijk deel van de zzp-ers die op hun huisadres staat ingeschreven, voert thuis geen werkzaamheden uit, zodat er ook geen afval wordt geproduceerd. Het kan dus niet zo zijn, dat deze mensen domweg een extra afvalheffing voor de kiezen krijgen, vanwege het feit dat de onderneming op hun huisadres staat geregistreerd, terwijl ze thuis geen werkzaamheden uitvoeren.

Van uitstel komt afstel?
De wethouder was ontvankelijk voor deze kritiek en zoekt nu naar wegen om de regeling aan te passen. De regeling wordt dus nog niet uitgevoerd. Er wordt deze week nog een aangepast voorstel met Stichting ZZP Nederland besproken. Wij zullen alles in het werk stellen om er aan bij te dragen dat het ditmaal een eerlijke regeling wordt, waarin zzp-ers, die niet thuis werken en thuis dus ook geen afval produceren, worden ontzien.

Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam de brief klaar die zij naar de ondernemers gaan sturen. Die brief leest u hier. download (pdf)

Lees hier eerdere berichtgeving omtrent dit onderwerp:
Wethouder Rotterdam herziet eerdere afvalstoffenheffing Rotterdam
Rotterdam laat zzp' ers miljoenen betalen
 

Deel deze pagina: