Nieuws

STAP-budget per 1 januari 2024 stopgezet

Man netjes gekleed verandert in bouwvakker

Het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) verdwijnt twee jaar na de introductie er van. Het kabinet komt met bezuinigingen en het schrappen van het STAP-budget is hier een onderdeel van. Dat is inmiddels door het ministerie van SZW bevestigd.

Wat is het STAP-budget?
Om scholing voor iedereen beschikbaar te maken is het STAP-budget in 2022 ingevoerd. Het STAP-budget kan hooguit een keer per jaar aangevraagd worden als je tussen 18 en 67 jaar bent. Er is voor het jaar 2023 een maximumbedrag aan subsidie beschikbaar van ongeveer € 202 miljoen per jaar. Per persoon is hooguit € 1.000 per keer, per jaar aan te vragen. De subsidie wordt verdeeld in 6 rondes van 2 maanden. Daarbij geldt: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ en ‘op is op’.

Bij ICM, de opleider die een samenwerking heeft met ZZP Nederland en meerdere opleidingen biedt die vallen onder het STAP-budget, zijn ze verbaasd. “De regeling heeft nog wat mankementen, maar het is een goede aanzet om een ‘leven lang ontwikkelen’ te stimuleren. Wij zijn dan ook benieuwd wat ervoor in de plaats komt, als dat al gebeurt. Onze branchevereniging NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is er volop mee bezig en probeert, waar mogelijk, nog invloed uit te oefenen.”

Problemen
Stichting ZZP Nederland hoorde vanuit de achterban veel kritische geluiden over het STAP-budget. Zo was het voor veel zzp-opleiders ondoenlijk om in het STAP-scholingsregister te worden opgenomen, terwijl andere opleiders met dubieuze trainingen wel in aanmerking kwamen. Daarnaast bleek dat er veel meer vraag is naar het budget dan er per aanvraagronde vergeven werd.

Reactie stichting ZZP Nederland
Stichting ZZP Nederland vindt het STAP-budget een mooi initiatief om aan een ieder die een opleiding volgen wil, subsidie te verstrekken. Maar bij de uitvoering blijkt er teveel mis te gaan. Het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wat de Kamer voorstaat is een prima idee. Nu blijkt dat het STAP-budget niet de juiste oplossing is, moet worden nagedacht over andere mogelijkheden om LLO mogelijk te blijven houden. Stichting ZZP denkt hier graag in mee. Voorlopig is het wat ons betreft in ieder geval een idee om dan in 2024 opleidingen weer aftrekbaar te maken.

Geplaatst op 1 mei 2023