Nieuws

Stichting ZZP Nederland: Verklaar zzp-wetten controversieel

Den haag

In de afgelopen weken zijn er veel organisaties, politieke partijen en ministers geweest die de Tweede Kamer oproepen om vooral door te pakken met het beleid van het demissionair kabinet en veel onderwerpen niet stil te leggen tot het nieuwe kabinet er is. Stichting ZZP Nederland roept op om enkele onderwerpen juist wel controversieel te verklaren, zodat het demissionair kabinet niet verder aan wetgeving mag werken. 

Herstelmogelijkheid
Stichting ZZP Nederland ziet het vallen van het kabinet als een kans om ondernemersplannen die nu nog niet goed zijn uitgewerkt, te verbeteren. Zoals we ook in een
eerder artikel reeds melden. Met name de verplichte AOV, de verduidelijking van de kwalificatie van de arbeidsrelatie en het begrip inbedding zijn onderdelen die Stichting ZZP Nederland graag verder uitwerkt.

Frank Alfrink, voorzitter Stichting ZZP Nederland: "Wij zijn voor goede bescherming van werkenden voor een risico dat je niet in je eentje kunt dragen, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar, met wat we nu weten over de plannen aangaande een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers dreigt een herhaling van zetten. We lopen kans om weer een vreselijk dure verplichte verzekering te krijgen voor zelfstandigen die niet werkt.”

Het deel van de wet waarmee de schijnzelfstandigheid bestreden dient te worden, is wat ons betreft nog onvoldoende goed uitgewerkt. Positief is dat het ministerie momenteel meer werk maakt van het definiëren van ondernemerscriteria, iets waar wij al langer voor pleiten. Negatief is dat deze criteria nog steeds alleen gezien lijken te worden als contra-indicatie voor werknemerschap. Of deze wet gaat werken, hangt sterk af van de nadere uitwerking. Dat vraagt om meer tijd. Tijd die we nu misschien, door de val van het kabinet, juist hebben."

Tegenprestatie
Minister Kaag heeft de Tweede Kamer aangegeven dat controversieel verklaren van beide wetten in wording Nederland Europees geld kan kosten. Dit komt doordat in het Herstel- en Veerkrachtplan, dat is ingediend om een uitkering van meer dan 5 miljard aan EU-gelden te ontvangen,
staat dat o.a. als tegenprestatie voor deze uitkering de invoering van de verplichte AOV voor zelfstandigen en de aanpak schijnzelfstandigheid formeel in wetgeving vervat moet zijn in begin 2025.

De oproep van Kaag om deze twee wetten in voorbereiding (verplichte AOV en aanpak schijnzelfstandigheid) NIET controversieel te laten verklaren wordt ondersteunt door de SER en minister van Gennip.

Update (21 september):
Vanwege het feit dat minister van Gennip beide wetsvoorstellen niet, voorafgaand aan de vergadering van 12 september, bij de Kamer heeft ingediend, kon er ook geen oordeel over uitgesproken worden. De verwachting is dat de voorstellen na de internetconsultatie van oktober, waarschijnlijk in november bij de Kamer worden ingediend, waarna beoordeling over wel of niet behandelen kan plaatsvinden.

Geplaatst op 1 september 2023