Nieuws

Vertrouwen zzp'ers in bank-apps gegroeid

Het aantal zzp'ers dat een bank-app gebruikt, blijft groeien. Bijna 86% maakt hier momenteel gebruik van. De redenen om geen gebruik te maken van een app om de financiën te regelen, zijn behoorlijk veranderd. Gaf vorig jaar maar liefst 1 op de 3 zzp'ers hiervoor als reden aan dat zij de app niet vertrouwden; dat percentage is nu gezakt naar slechts 12,7%.  Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 975 zzp’ers.

Tikkie wint in rap tempo aan populariteit. De betaalverzoek-app was vorig jaar nog relatief onbekend onder zzp'ers, maar nu heeft bijna de helft van de zzp'ers weleens een betaalverzoek gestuurd of betaald via die applicatie. Ook de bank-app wordt momenteel nóg vaker gebruikt dan vorig jaar (van 78% naar bijna 86%).

Meer vertrouwen

De bank-app heeft flink aan vertrouwen gewonnen onder zzp'ers het afgelopen jaar. In 2017 gaf een op de drie zzp'ers die geen gebruikmaken van de bank-app (onder andere) aan dat zij de app niet vertrouwen. Nu geeft een op de acht zzp'ers die de app niet gebruiken dit aan. Ook het nut wordt beter begrepen dan vorig jaar: in 2017 gaf ruim een op de vijf zzp'ers aan het nut van een bank-app niet te zien. Nu is dat minder dan een op de zes.

Stijging gebruik QR-code

Daarnaast is de QR-code een feature die door steeds meer zzp’ers ontdekt wordt. Het aantal zzp'ers dat weleens gebruikmaakt van QR-codes is, vergeleken met vorig jaar, 10% hoger geworden.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 975 zzp’ers in Nederland. Onderzoek van ZZP Barometer is bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de bijna 1,2 miljoen zzp'ers die Nederland kent (KvK, april 2018).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

Bron
ZZP Barometer
Geplaatst op 7 augustus 2018