Blog

Webmodule ongeschikt voor directe inzet binnen de gezondheidszorg

Reageren

Een unaniem aangenomen motie van Kamerleden Maatoug en Gijs van Dijk roept op tot het 'alvast' inzetten van de webmodule binnen de gezondheidszorg. Dit is in meerdere opzichten een overhaaste suggestie. De huidige versie maakt de webmodule ongeschikt voor directe inzet binnen de gezondheidszorg. De cruciale elementen die het verschil benadrukken tussen een werknemer en zzp'er in de zorg ontbreken namelijk.

De pilot met de webmodule heeft voor de gezondheidszorg opgeleverd dat er relatief vaak een 'indicatie dienstbetrekking' afgegeven is. Dit is niet verwonderlijk. Het gebrekkig functioneren van de webmodule voor de gezondheidszorg was op voorhand te voorspellen. De vraag is nu hoe een veelvoud aan 'indicatie dienstbetrekking' uit de pilot vervolgens wordt geïnterpreteerd. Kamerleden nemen de resultaten uit de pilot dusdanig serieus dat er wat hen betreft conclusies aan verbonden mogen worden. Hun motie stelt dat de webmodule alvast formeel ingezet zou kunnen worden in de gezondheidszorg. Dat deze motie unaniem is aangenomen is zorgelijk. De webmodule was en is namelijk ongeschikt voor de gezondheidszorg.

Waar ligt het verschil tussen zzp en loondienst in de zorg?

Als je strikt vanuit een fiscaal-juridische bril kijkt naar de zelfstandig zorgprofessional (zzp’er), dan zou je zomaar van mening kunnen zijn dat er verdenking is van een dienstverband.

Voor zorgaanbieders binnen de gezondheidszorg, waaronder dus ook zzp'ers, gelden er echter meer en andere wet- en regelgeving dan enkel juridisch en fiscaal. Je hebt daar wel kennis voor nodig over de zorgsector en niet alleen over fiscale- en arbeidsrechtelijke wetgeving. Het verschil tussen zzp en loondienst in de zorg komt voort uit zorgwetgeving. Dit wordt echter niet meegenomen bij de webmodule.

Voorbeelden van kwalitatieve verschillen

Voor de zzp'er in de zorg zijn de spelregels de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanaf 1 januari aanstaande worden de spelregels met de komst van de Wtza nog strenger. Een aantal voorbeelden.

  • Zzp'ers in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van klachten. Medewerkers in een dienstverband zijn dat niet;
  • In het bezit zijn van een eigen kwaliteitssysteem was voor zzp’ers al jaren een eis en zal vanaf 1 januari via de Wtza nog steviger benadrukt worden;
  • Een individuele zzp'er in de zorg valt onder het toezicht van de Inspectie. Individuele professionals in een dienstverband niet.

Dit zijn een aantal voorbeelden van eisen die nu al gelden en niet van toepassing zijn op medewerkers in een dienstverband. Nog niet overtuigd? De zzp’er in de zorg werkt volgens landelijk geldende vakinhoudelijke protocollen. Een eigen scholingsplan maakt onderdeel uit van de eisen. De beschikking over een eigen zorgdossier. Het doen van jaarlijkse intervisie. De zzp’er in de zorg dient op eenzelfde wijze als een organisatie om te gaan met incidenten, calamiteiten en registratie. Al deze elementen kent een zorgmedewerker in loondienst niet. Dat al deze specifieke omstandigheden van de zzp'er in de zorg niet meegenomen zijn in de webmodule, maakt de webmodule ongeschikt voor directe inzet binnen de gezondheidszorg.

Sectoraal toezicht in de zorg levert gezonde dialoog op

De Belastingdienst is het afgelopen jaar op een constructieve wijze het gesprek met vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg aangegaan. Ook Stichting ZZP Nederland is namens Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) aangesloten bij dit overleg. Via het sectorale toezicht gaan werkgevers, zzp-belangenbehartigers en de Belastingdienst het gesprek aan over de specifieke omstandigheden van zzp'ers in de zorg. Dit blijkt een genuanceerdere discussie dan gedacht.

Webmodule ongeschikt voor directe inzet binnen de gezondheidszorg

Staatssecretaris Wiersma reageerde gelukkig met de nodige terughoudendheid op de aangenomen motie. Inzet binnen één specifieke sector is niet mogelijk op het moment, zo gaf hij aan. De webmodule zal dus niet zomaar voor de gezondheidszorg geïntroduceerd worden. Daarnaast is de vraag of de webmodule als instrument überhaupt voldoende passend is om te bepalen of iemand binnen of buiten een dienstbetrekking werkzaam is. Dat is waarschijnlijk aan een volgend kabinet.

Dit artikel is geschreven door Lex Tabak, specialist zzp-schap in de zorg. Hij ondersteunt zzp’ers in de zorg via zzp-erindezorg.nl.

Geplaatst op 22 oktober 2021 door Lex Tabak

Specialist zzp-schap in de zorg. Hij ondersteunt zzp’ers in de zorg via zzp-erindezorg.nl.

0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen