Verzekering

Beroeps­aansprakelijkheid

Persoon denkend bij laptop
Dekking voor schade door foute adviezen
Dekking voor schending van een geheimhouding
Korting voor aangesloten leden

Verzeker jezelf tegen claims door beroepsfouten

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.

Direct online afsluiten

Wij bieden via verzekeraar Hiscox een onderscheidende verzekering aan voor een aantal beroepsgroepen. Ben je aangesloten bij ZZP Nederland? Dan krijg je 5% extra korting op de premie.

 • ICT - vanaf € 495 p/j
 • Management consultancy - vanaf € 385 p/j
 • PR, Marketing en Reclame - vanaf € 468 p/j
 • Overige specifieke beroepen - vanaf € 440 p/j
  Waaronder Budgetcoach, Arbodienst,
  Mediator, Life Coach, Docent en Bewindvoerder

   

De exacte premies is afhankelijk van je keuzes en bereken je gemakkelijk via onze tool. 

Berekenen je premie

Offerte op maat 

Wij bieden zeer betaalbare maatwerkoplossingen bij verschillende verzekeraars aan. Je vraagt bij ons eenvoudig een vrijblijvende maatwerkofferte aan. We bieden oplossingen voor onder andere de volgende beroepen:

 • Technische beroepen
 • Administratiekantoren en Belastingadviseurs
 • Architecten
 • Advocaten
 • Makelaars
 • Notarissen
 • Medische beroepen


Wil je een offerte? Ga dan via onderstaande button naar de maatwerkformulieren.

Vraag premievoorstel aan

Hulp of advies nodig van onze adviseurs?

Heb je een vraag, zijn er onduidelijkheden of heb je behoefte aan advies? Bel of mail vrijblijvend met onze adviseurs voor meer informatie.
050-7001950 Stuur ons een e-mail
Contact met verzekeringsadviseur

Wat houdt beroeps­aansprakelijkheid in?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van jouw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) noodzakelijk. De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.

Waarom heb je een beroepsaansprakelijkheids­verzekering nodig?

Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben zelfstandigen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Deze gevolgen kunnen de continuïteit van jouw onderneming bedreigen.

Afsluiten BAV via ZZP Nederland

Aanvullende redenen voor het afsluiten van een BAV kunnen zijn dat jouw opdrachtgevers (zoals o.a. overheden) of bemiddelingsbureaus een verzekering verplicht stellen. Tevens geeft een verzekering jouw onderneming een professionele uitstraling en kan een verzekering door jouw branche- of beroepsvereniging (EU-Dienstenrichtlijn) als voorwaarde voor lidmaatschap worden gesteld. Tot slot biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet altijd voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. Daarnaast zullen jouw algemene voorwaarden ook nog aan allerlei eisen moet voldoen.

Hiervoor ben je verzekerd

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan je je als zzp’er volledig richten op jouw ondernemingsactiviteiten, met het veilige gevoel dat je beschermd bent tegen eventuele aanspraken wegens nalatigheid. Met een BAV ben je onder andere verzekerd voor:

 • nalatigheid: dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens jouw werkzaamheden
 • wettelijke aansprakelijkheid: voor zover niet uitgesloten is deze gedekt
 • privacy: wij bieden dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 • reconstructie: wij vergoeden het herstel van verloren of beschadigde documenten of data
 • smaad en laster: wij betalen jouw verdediging en de eventuele schadevergoeding als je ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast
 • intellectuele eigendomsrechten: wij bieden dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten
 • eigen risico: voor verdedigingskosten geldt geen eigen risico
 • verdedigingskosten: wij vergoeden eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente
 • expertise: wij zorgen, als we verweer moeten voeren, voor de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied
 • continuïteit: gerichte aandacht voor de continuïteit en reputatie van jouw onderneming

Hulp of advies nodig van onze adviseurs?

Heb je een vraag, zijn er onduidelijkheden of heb je behoefte aan advies? Bel of mail vrijblijvend met onze adviseurs voor meer informatie.
050-7001950 Stuur ons een e-mail
Contact met verzekeringsadviseur

Verzekeringskaarten en dienstenwijzer

Klik op onderstaande button voor alle verzekeringskaarten en onze dienstenwijzer. In de verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat de verzekering inhoudt, voor wie de verzekering bedoeld is en wat de verzekering wel en niet dekt. 

Verzekeringskaarten en dienstenwijzer

Op deze pagina