Verzekering

Construction All Risk (CAR)

blokken bouwen car construction allrisk
Verzekerd tegen de meeste risico's in de bouw
Al jouw projecten in 1 keer verzekerd
Dagelijks opzegbaar

Waarom een CAR-verzekering voor een onderaannemer?

Vertrouwen op de verzekering van de hoofdaannemer blijkt in veel gevallen niet verstandig. De dekking is immers afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Zo mag een onderaannemer in veel gevallen de schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer en loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schade op hem worden verhaald. Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak (zeer) hoge eigen risico's, waardoor een door de onderaannemer veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft. Een CAR-verzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door hem uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepaling van de hoofdaannemer. En dat is wel zo zeker.

Een AVB dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt door de AVB, maar dat je voor de rest van de schade helemaal zelf  verantwoordelijk bent. Bij een keuken is de schade dan misschien nog wel te overzien, maar bij een compleet bouwproject kan dit behoorlijk in de papieren lopen.

Om dit soort schade financieel te dekken heb je een CAR-verzekering nodig. Deze vergoedt de schade aan het werk zelf. Deze schade kan bestaan uit: materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand. Dit betekent dat alle op het bouwterrein aanwezige- en voor de bouw bestemde materialen, bouwwerken, constructies, onderdelen en hulpwerken onder de dekking vallen. Met een CAR-verzekering is ook dekking voor beschadiging van materialen die niet door jou geleverd zijn.

Bij een CAR-verzekering is ook dekking voor schade die jij veroorzaakt aan eigendommen van opdrachtgevers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Stel je metselt ergens een muur en deze valt om tijdens de bouwperiode en beschadigt een deel van de bestaande bebouwing, andere eigendommen of personen. Een CAR-verzekering geeft hiervoor dekking.

Collectieve CAR-verzekering voor aangeslotenen

ZZP Nederland heeft met een verzekeraar een collectieve afspraak kunnen maken waardoor de premie zeer betaalbaar is in combinatie met een dekking die voor de meeste zzp’ers voldoende is. Er zijn geen kosten verschuldigd voor het afsluiten van de polis. Naast de CAR-verzekering biedt ZZP Nederland ook alle verzekeringen die je nodig kan hebben voor de uitoefening van jouw beroep.

Naar alle verzekeringen

De collectieve ZZP CAR verzekering bestaat standaard uit vier rubrieken

  • Rubriek 1: dekking op het project zelf, maximaal € 50.000,- per schade
  • Rubriek 2: dekking bestaande eigendommen opdrachtgever, maximaal € 50.000,- per schade
  • Rubriek 3: dekking op hulpmateriaal, maximaal € 10.000,- per schade
  • Rubriek 4: dekking op eigendommen van directie/personeel, maximaal € 10.000,- per schade

Optioneel - (meerprijs € 3 a 4,- per maand)

  • Rubriek 5: dekking op schade tijdens transport, maximaal € 10.000,- per schade

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis. Voor diefstal/vandalisme tijden het onderhoudstermijn geldt een eigen risico van € 1000,-. Voor schade op een werk in België en Duitsland geldt een eigen risico van € 2.500, - per schade.

Aanvragen Online

Direct aanvragen

Beroepenlijst

Aannemersbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Dakdekkerbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Dakdekkerbedrijf (Burgerlijke en Utiliteitsbouw,
geen brandgevaarlijke werkzaamheden)
Klussenbedrijf Burgerlijke en Utiliteitsbouw
Timmerbedrijf

 

* Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet je aangesloten zijn bij ZZP Nederland.  Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)

Hulp nodig?

Voor meer informatie kan je bellen met de verzekeringsadviseurs, zij kunnen je snel voorzien van een scherp premievoorstel met een uitstekende dekking
050-7001950 Stuur ons een bericht

Downloads

Brochure CAR verzekering

Op deze pagina