Zzp Belastingvoordeel

Belastingen (Algemeen)

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Zzp’ers ook. Je betaalt belastingen over je inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor je op een rij.


Wanneer ziet de Belastingdienst je als ondernemer - zzp'er

Voor zzp’ers gelden dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet je als ondernemer als je tenminste 1225 uur aan je bedrijf besteedt en 50% van je arbeidstijd aan je bedrijf besteedt. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.

Aftrekbare kosten zzp

In principe zijn alle kosten die je maakt voor je onderneming aftrekbaar van de winst die je maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, je bepaalt welke kosten je wilt maken, zolang dit zakelijk is zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Welke kosten zijn aftrekbaar

Afschrijvingen apparatuur en bedrijfsmiddelen

Als je apparatuur voor je bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kan je hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kan je op je winst en verliesrekening opvoeren, waardoor je minder belasting betaalt. Er zijn diverse methoden om bedrijfsmiddelen af te schrijven, met name voor starters zijn extra mogelijkheden.

Zzp’er en afschrijving voor belastingen

Zelfstandigenaftrek, ook voor zzp’ers

De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers

MKB Winstvrijstelling - 14%

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de MKB winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

MKB winstvrijstelling

Startersaftrek ondernemers en ZZP

Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De startersaftrek is € 2.123, -. Je hebt recht op startersaftrek indien je ook recht hebt op Zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2x zelfstandigenaftrek hebt toegepast, of indien je in de afgelopen 5 jaar geen onderneming hebt gehad.

Investeringsaftrek

De overheid stimuleert het ondernemerschap door verschillende fiscale maatregelen. Een van de regelingen die vaak vergeten wordt is de investeringsaftrek. Toch is die interessant voor (startende) zzp’ers. Je hebt recht op investeringsaftrek als je in een jaar meer dan € 2300,- investeert in bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: automatisering, software, kantoorinrichting, gereedschappen etc. De hoogste aftrek geldt voor investeringen met een waarde tussen € 2301,- en € 56.642,-. In dit geval heb je recht op 28% als aftrekpost van de aanschafwaarde. Voor hogere investeringen gelden lagere aftrekpercentages.

Overzicht investeringsaftrek

Fiscale Oudedags Reserve FOR

Van je behaalde winst mag je een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat je kan gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat je opzij zet hoef je geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan je berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting.

Uitleg Fiscale Oudedags Reserve
Gerelateerde boeken met voordeel

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatieMeewerkaftrek voor je partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je van je winst kan aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van je winst en het aantal uren dat je partner meewerkt.

Meewerkaftrek en tabel

Stakingsaftrek voor mensen die als zzp'er stoppen

Als je je onderneming stopt, kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kan maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als je de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat je als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor je rekening moet hebben gedreven.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als je onderneming niet direct loopt zoals je het zou willen, bestaat de kans dat je verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met je salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor jezelf.

Over het saldo van je inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog, dat je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is, dan mag je dat verrekenen met je belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

 

Deel deze pagina: