Kennisbank

Belastingvoordeel: alle startersvoordelen op een rij

starter blij man zzp

Het is niet de leukste taak van een zzp’er, maar iedere Nederlander moet eraan geloven: belasting betalen. Gelukkig zijn er een behoorlijk aantal fiscale (starters) voordelen voor ondernemers. Op de volgende onderdelen kun je belastingvoordeel halen.

Aftrekbare kosten zzp

Heb je zakelijke kosten gemaakt, zoals administratiekosten, een cursus of kantoorruimte? Alle kosten die je maakt voor je onderneming zijn aftrekbaar. Deze kosten trek je af van je winst, zodat je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen over je winst. Het kan dus erg voordelig zijn om veel zakelijke kosten af te trekken van je winst.

Afschrijvingen voor zzp’ers

Bij afschrijvingen voor je bedrijf, zoals gereedschap, computers, een bedrijfsauto of meubilair, geldt eigenlijk hetzelfde als voor aftrekbare kosten. Ook bij afschrijvingen trek je de kosten af van je winst, waardoor je uiteindelijk minder belasting betaalt over je winst. Het enige verschil is dat afschrijvingen in termijnen worden betaald i.p.v. eenmalig (zoals bij aftrekbare kosten). Bij afschrijvingen gaat er in termijnen een bedrag van je winst af en niet eenmalig.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers

De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2024 € 3.750. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt dan heb je recht op de helft van de zelfstandigenaftrek.

MKB-winstvrijstelling - 13,31%

De MKB-winstvrijstelling is een percentage van je winst dat je mag aftrekken. De vrijstelling bedraagt 13,31% van je winst. De MKB-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Als je onderneming verliest lijdt, dan wordt het fiscale verlies juist verkleint. In dit geval werkt de MKB-winstvrijstelling dus nadelig.

Startersaftrek voor ondernemers en zzp’ers

Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De startersaftrek is € 2.123. Je hebt recht op startersaftrek als je voldoet aan de volgende twee eisen:

  • Als je recht hebt op zelfstandigenaftrek;
  • Als je de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast, of als je in de afgelopen 5 jaar geen onderneming hebt gehad.

De investeringsaftrek

Als ondernemer heb je verschillende fiscale voordelen, maar de investeringsaftrek wordt vaak over het hoofd gezien. Toch is die interessant voor (startende) zzp’ers. Je hebt recht op investeringsaftrek als je in een jaar meer dan € 2800 investeert in bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: automatisering, software, kantoorinrichting, gereedschappen etc. De hoogste aftrek geldt voor investeringen met een waarde tussen € 2801 en € 69.765. In dit geval heb je recht op 28% als aftrekpost van de aanschafwaarde. Voor hogere investeringen gelden lagere aftrekpercentages.

De meewerkaftrek voor je partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat je van je winst kan aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van je winst en het aantal uren dat je partner meewerkt.

Stakingsaftrek voor zzp’ers die stoppen

Als je je onderneming stopt, kom je in aanmerking voor stakingsaftrek. Je kan maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die je hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als je de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat je als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor je rekening moet hebben gedreven.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als je onderneming niet direct loopt zoals je het zou willen, bestaat de kans dat je verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met je salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor jezelf.

Over het saldo van je inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog dat je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is? Dan mag je dat verrekenen met je belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren.

Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

Op deze pagina