ZZP Belastingvoordeel

Belastingen (Algemeen)

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. ZZP’ers ook. U betaalt belastingen over uw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor u op een rij.


Wanneer ziet de belastingdienst u als ondernemer - ZZP'er

Voor ZZP’ers gelden dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet u als ondernemers als u tenminste 1225 uur aan uw bedrijf besteedt en 50% van uw arbeidstijd aan uw bedrijf besteedt. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.

Aftrekbare kosten ZZP

In principe zijn alle kosten die u maakt voor uw onderneming aftrekbaar van de winst die u maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, u bepaalt welke kosten u wilt maken, zolang dit zakelijk is zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Welke kosten zijn aftrekbaar

Afschrijvingen apparatuur en bedrijfsmiddelen

Als u apparatuur voor uw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kunt u hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kunt u op uw winst en verliesrekening opvoeren, waardoor u minder belasting betaalt. Er zijn diverse methoden om bedrijfsmiddelen af te schrijven, met name voor starters zijn extra mogelijkheden.

ZZP’er en afschrijving voor belastingen

Zelfstandigenaftrek, ook voor ZZP’ers

De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280.

Zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers

MKB Winstvrijstelling - 14 %

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de MKB winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken.

MKB winstvrijstelling

Startersaftrek ondernemers en ZZP

Startersaftrek is een verhoging van de Zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De startersaftrek is € 2.123, -. U heeft recht op startersaftrek indien u ook recht heeft op Zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2x zelfstandigenaftrek heeft toegepast, of indien u in de afgelopen 5 jaar geen onderneming heeft gehad.

Investeringsaftrek

De overheid stimuleert het ondernemerschap door verschillende fiscale maatregelen. Een van de regelingen die vaak vergeten wordt is de investeringsaftrek. Toch is die interessant voor (startende) ZZP’ers. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een jaar meer dan € 2300,- investeert in bedrijfsmiddelen. Dit kan van alles zijn: automatisering, software, kantoorinrichting gereedschappen etc. De hoogste aftrek geldt voor investeringen met een waarde tussen € 2300,- en € 56.642,-. In dit geval heeft u recht op 28% als aftrekpost van de aanschafwaarde. Voor hogere investeringen gelden lagere aftrekpercentages.

Overzicht investeringsaftrek

Fiscale Oudedags Reserve FOR

Van uw behaalde winst mag u een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat u kunt gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat u opzij zet hoeft u geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan u berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting.

Uitleg Fiscale Oudedags Reserve
Gerelateerde boeken met voordeel

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatieMeewerkaftrek voor uw partner

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.

Meewerkaftrek en tabel

Stakingsaftrek voor mensen die als ZZP'er stoppen

Als u uw onderneming stopt, komt u in aanmerking voor stakingsaftrek. U kunt maximaal € 3.630 aftrekken van de winst die u hebt behaald bij het staken van de onderneming. Als u de onderneming hebt gekregen door de zogenoemde geruisloze doorschuiving in de familiesfeer (overname tot en met 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001), geldt als voorwaarde dat u als ondernemer de onderneming 3 jaar of langer voor uw rekening moet hebben gedreven.

Ondernemingsverliezen verrekenen

Als uw onderneming niet direct loopt zoals u het zou willen, bestaat de kans dat u verlies lijdt. Dat verlies is te verrekenen met de positieve andere inkomsten uit werk en woning uit box 1 in hetzelfde jaar, bijvoorbeeld met uw salaris uit een dienstbetrekking in deeltijd of ontvangen alimentatie voor uzelf.

Over het saldo van uw inkomsten uit werk en woning wordt de belasting berekend. Is het verlies zo hoog, dat uw belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning van dat jaar negatief is, dan mag u dat verrekenen met uw belastbare inkomens van de 3 voorgaande jaren. U krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag u het verlies, onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende 9 jaren.

 

Deel deze pagina: