Werkruimte aan huis

Belastingen (Algemeen)

Als je voor je bedrijf ergens een bedrijfsruimte huurt of koopt zijn alle kosten aftrekbaar van je winst. Maar, wanneer je als ondernemer een werkruimte in je woning gebruikt zijn slechts in enkele gevallen de kosten aftrekbaar. Standaard geldt als regel van de Belastingdienst dat een werkruimte beschouwd moet kunnen worden als zelfstandige ruimte. Volgens de Belastingdienst kan je de kosten van een werkruimte in je woning meestal niet aftrekken van je winst.

Maar er zijn wel mogelijkheden om de kosten toch aftrekbaar van de winst te maken, daartoe moet je in ieder geval als ondernemer door de Belastingdienst worden beschouwd." Zie ook de criteria voor het fiscaal ondernemerschap onder het kopje ZZP Belastingen.


Regels voor werkruimte in je eigen (koop)woning

Als je in het bezit bent van een eigen woning gelden de volgende regels:

  • Het moet om een zelfstandige bedrijfsruimte te gaan. Met zelfstandige woonruimte bedoelt men bijvoorbeeld een bedrijfsruimte met een eigen opgang, eigen toilet etc. Eigenlijk komt het er op neer dat je de bedrijfsruimte ook zelfstandig zou moeten kunnen verhuren aan derden.
  • Je moet minimaal 30% van je inkomsten als zelfstandige in deze werkruimte te produceren en minimaal 70% van je inkomsten dienen verdiend te worden vanuit deze bedrijfsruimte.

Als je aan bovenstaande eisen voldoet zijn de kosten van je bedrijfsruimte aftrekbaar. Je kunt hiertoe een verdeling van de kosten maken naar rato van de verhouding privé – zakelijk. Op de website van de Belastingdienst vind je een hulpmiddel om te bepalen of je bedrijfsruimte aftrekbaar is van de winst.


Regels voor werkruimte in een huurhuis

Per 1 januari 2017 zijn de regels voor aftrekposten voor werkruimte in een huurhuis drastisch veranderd.

In 2016 gold nog: Wanneer de door jouw gebruikte bedrijfsruimte in een huurwoning meer dan 10% van het vloeroppervlak beslaat dan zijn alle huisvestingskosten aftrekbaar, ook voor de privéhuur. Daartegenover staat wel een fiscale bijtelling voor privégebruik van de woning, dit is een percentage van de WOZ-waarde (2014: 1,7%).

Bij het toepassen van deze regel geldt wel dat je het huurrecht van de woning tot je ondernemingsvermogen moet rekenen en op de balans vermelden. Daartoe dien je ook het huurbedrag zakelijk te betalen vanuit je onderneming en dit volledig in je boekhouding te verwerken. Indien je huurtoeslag ontvangt dien je dit als inkomsten bij je winst te rekenen. De regels voor zelfstandige werkruimte zoals die wel bij koopwoningen toegepast dient te worden gelden niet bij een huurwoning.

Deze regels dien je vanaf de start van je bedrijf te hanteren of bij een eerste ingebruikname van het gehuurde pand. Je kunt dit niet toepassen als je het gehuurde ook al langere tijd zakelijk hebt gebruikt. Indien er grotere veranderingen optreden in je bedrijf waardoor je meer ruimte gaat gebruiken is een wijziging wel toegestaan.

Vanaf 2017:
Sinds 2017 is de aftrek van kosten voor de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning niet meer mogelijk. Betreft het een zelfstandige werkruimte (zie hierboven) die voldoet aan de daarvoor gestelde criteria dan blijft aftrek mogelijk, ook vanaf 2017.
 

Link: rekenhulp werkruimte aan huis belastingdienst 


Gerelateerd product

Deel deze pagina: