Werkruimte aan huis

Belastingen (Algemeen)

Als u voor uw bedrijf ergens een bedrijfsruimte huurt of koopt zijn alle kosten aftrekbaar van uw winst. Maar, indien u als ondernemer een werkruimte in uw woning gebruikt zijn slechts in enkele gevallen de kosten aftrekbaar. Standaard geldt als regel van de Belastingdienst dat een werkruimte beschouwd moet kunnen worden als zelfstandige ruimte. Volgens de Belastingdienst kunt u de kosten van een werkruimte in uw woning meestal niet aftrekken van uw winst.

Maar er zijn wel mogelijkheden om de kosten toch aftrekbaar van de winst te maken, daartoe dient u in ieder geval als ondernemer door de Belastingdienst beschouwd te worden. Zie ook de criteria voor het fiscaal ondernemerschap onder het kopje ZZP Belastingen.


Regels voor werkruimte in uw eigen (koop)woning

Indien u in het bezit bent van een eigen woning gelden de volgende regels:

  • Het dient om een zelfstandige bedrijfsruimte te gaan. Met zelfstandige woonruimte bedoelt men bijvoorbeeld een bedrijfsruimte met een eigen opgang, eigen toilet etc. Eigenlijk komt het er op neer dat u de bedrijfsruimte ook zelfstandig zou moeten kunnen verhuren aan derden.
  • U dient minimaal 30% van uw inkomsten als zelfstandige in deze werkruimte te produceren en minimaal 70% van uw inkomsten dienen verdiend te worden vanuit deze bedrijfsruimte.

Als u aan bovenstaande eisen voldoet zijn de kosten van uw bedrijfsruimte aftrekbaar. U kunt hiertoe een verdeling van de kosten maken naar rato van de verhouding privé – zakelijk. Op de website van de Belastingdienst vindt u een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsruimte aftrekbaar is van de winst.


Regels voor werkruimte in een huurhuis

Per 1 januari 2017 zijn de regels voor aftrekposten voor werkruimte in een huurhuis drastisch veranderd.

In 2016 gold nog: Wanneer de door u gebruikte bedrijfsruimte in een huurwoning meer dan 10% van het vloeroppervlak beslaat dan zijn alle huisvestingskosten aftrekbaar, ook voor de privéhuur. Daartegenover staat wel een fiscale bijtelling voor privégebruik van de woning, dit is een percentage van de WOZ-waarde (2014: 1,7%).

Bij het toepassen van deze regel geldt wel dat u het huurrecht van de woning tot uw ondernemingsvermogen moet rekenen en op de balans vermelden. Daartoe dient u ook het huurbedrag zakelijk te betalen vanuit uw onderneming en dit volledig in uw boekhouding te verwerken. Indien u huurtoeslag ontvangt dient u dit als inkomsten bij uw winst te rekenen. De regels voor zelfstandige werkruimte zoals die wel bij koopwoningen toegepast dient te worden gelden niet bij een huurwoning.

Deze regels dient u vanaf de start van uw bedrijf te hanteren of bij een eerste ingebruikname van het gehuurde pand. U kunt dit niet toepassen als u het gehuurde ook al langere tijd zakelijk hebt gebruikt. Indien er grotere veranderingen optreden in uw bedrijf waardoor u meer ruimte gaat gebruiken is een wijziging wel toegestaan.

Vanaf 2017:
Sinds 2017 is de aftrek van kosten voor de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning niet meer mogelijk. Betreft het een zelfstandige werkruimte (zie hierboven) die voldoet aan de daarvoor gestelde criteria dan blijft aftrek mogelijk, ook vanaf 2017.
 

Link: rekenhulp werkruimte aan huis belastingdienst 


Gerelateerd product

  1. Telfort: 3-in-1 zonder €30,- aansluitkosten

    Als je op zoek bent naar het complete plaatje voor het werken vanuit huis, dan zit je met Zakelijk Internet, TV & Bellen van Telfort goed. Voordelig en betrouwbaar en voorzien van een stabiel netwerk van KPN. Bent u aangesloten bij ZZP Nederland dan betaalt u geen activatiekosten € 24,79 (30 euro incl. btw).

    Meer informatie

Deel deze pagina: