Zzp Aftrekbare kosten

Belastingen (Algemeen)

Aftrekposten voor zzp ondernemers

In principe zijn alle kosten die je moet maken om je bedrijf te laten functioneren aftrekbaar. Dat wil zeggen de kosten voor apparatuur, materialen, werkkleding, automatisering, kosten voor personeel, rentekosten, vakbeurzen, cursussen enzovoort.

Je bepaalt zelf welke kosten je wilt maken

Welke kosten je wilt maken voor je bedrijf is uitsluitend aan jou om te beslissen. De Belastingdienst geeft daar in principe geen oordeel over. Jouw ondernemerschap bepaalt dus welke kosten je wilt maken. Deze zijn aftrekbaar zolang het een zakelijk karakter heeft. In uitzonderlijke gevallen, waarbij de relatie tot je bedrijf en de kosten ver te zoeken zijn kan de Belastingdienst anders oordelen.

Let op: Opleidingsuren kunnen meetellen voor het urencriterium als de opleiding strekt tot het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Als de opleiding tot doel heeft een grotere vakkennis te verkrijgen, of om ook op andere werkgebieden opdrachten aan te kunnen nemen, dan zijn de kosten daarvoor geen bedrijfs- of beroepskosten. De opleidingsuren kunnen dan ook niet meetellen voor het urencriterium, als dan minder dan 1225 uren per jaar aan het bedrijf besteed worden, dan is er ook geen recht op zelfstandigen- en startersaftrek.

Enkele voorbeelden van aftrekbare kosten

Administratiekosten, Advertentiekosten, Afschrijvingen, Cursussen, Autohuur, Autokosten, Bankkosten, Bibliotheekfaciliteiten, Bureaukosten, Contributie/leges, Diensten van derden/advieskosten, Drukwerk, Gemeentelijke heffingen, Hardware, Kantoorartikelen, Kantoorruimte (huur, inrichting, energie), Mobiele telefoon, Openbaar vervoer/taxi, Parkeergelden voor bedrijfswagens, Personeelskosten, Porti, Zakelijke rentelasten, Representatiekosten, Software, Telefoon, fax, internet (alleen 2e zakelijke telefoonlijn bij thuiswerk 100%), Vakliteratuur, premie Zakelijke Verzekeringen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wachtkamerlectuur, Werkkleding (met 70cm2 bedrijfslogo of alleen geschikt voor het werk).

Om een overzicht te krijgen van je bedrijfswinst dienen al deze kosten ook in je administratie verwerkt te worden. De winst is het restant wat overblijft na aftrek van alle kosten. Over die winst betaal je belasting en hoe hoger de winst hoe veel te meer je belasting moet betalen. Daarom is het van belang om je kosten (en dus de mogelijke aftrekbaarheid ervan) goed in beeld te brengen, dat vermindert de hoogte van jouw belastingaanslag.

Beperkt aftrekbare kosten

In een aantal gevallen zijn niet alle kosten aftrekbaar, maar alleen het zakelijke gedeelte. Zo zijn voor ondernemers in de vennootschapsbelasting zakenlunches, zakendiners, recepties, seminars en studiereizen voor 73,5% aftrekbaar. Alles wat boven de drempel van € 4.600,- zit is voor 100% aftrekbaar. Voor de meeste zzp'ers die vaak ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn geldt een percentage van 80% of de drempel van € 4.600,- Een broodje dat je koopt bij de benzinepomp als lunch is niet aftrekbaar, want dat is niet zakelijk.

Aftrekken kosten openbaar vervoer

De werkelijke kosten van de reis met het openbaar vervoer of taxi zijn aftrekbaar (ex 9% btw). Wel moet je de bewijsstukken (kaartjes of online overzicht) bewaren. Het geniet de voorkeur deze kaartjes met een zakelijk betaalmiddel te betalen en laat het reisschema aansluiten op de afspraken in je agenda zodat het zakelijke karakter blijkt.

Wanneer je een OV jaarkaart gebruikt dan kan je er een op eigen naam hebben maar je kan ook een Businesskaart aanvragen. Met name de laatste vorm is handig omdat je 1x per maand betaalt voor je reiskosten en via je account een overzicht van je reiskosten per maand kan opvragen voor je administratie.

De betaalde btw op deze vervoerbewijzen is aftrekbaar tegen 9%, ook al staat dit percentage niet vermeld. Dit geldt echter niet indien het woon-werk kilometers betreft.

Btw op openbaar vervoer berekenen en doorberekenen

Je berekent het btw-bedrag dat op een vervoerskaartje zit met de volgende rekenregel:

Kosten kaartje * 9% = btw op kaartje.

Deze btw kan je terugvragen bij je aangifte omzetbelasting.

Wanneer je met je opdrachtgever afspreekt dat je je OV kosten doorbelast dan neem je de kosten van je kaartje ex btw:

Kosten kaartje = kosten kaartje ex btw

Vervolgens neem je deze kosten mee in je factuur en bereken je daar het btw-percentage over dat voor je dienst van toepassing is (meestal 21%).

Bedrijfsruimte

Als u bedrijfsruimte huurt, kunt u alle kosten die u voor de bedrijfsruimte maakt (ook de btw), aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:
huur, energiekosten, verzekering, schoonmaakkosten en dergelijke. Ook de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven).

Link: werkruimte aftrekbaar?

Voorwaarden aftrek btw

In principe kunt u van alle kosten die u maakt voor uw bedrijf de btw in mindering brengen bij uw btw-aangifte. Voorwaarde: De kosten voor de goederen en diensten dienen een zakelijk karakter te hebben en de goederen en diensten dienen belast te zijn met btw

Niet aftrekbaar voor btw

Btw berekend over eten en drinken in restaurants, cafés en dergelijke is niet aftrekbaar. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Over overnachtingen die een zakelijk karakter hebben is de btw wel aftrekbaar. Btw over personeelsvoorzieningen zoals huisvesting, relatiegeschenken, loon in natura of ontspanning, als deze meer bedragen dan € 227,- is niet aftrekbaar.


Gerelateerde producten

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Deel deze pagina: