Detacheerders hebben teruggang aan zichzelf te wijten

Stichting ZZP Nederland

Detacheerders en ZZP bemiddelaars klagen steen en been

Volgens een bericht op Binnenlands Bestuur maken detacheerders moeilijke tijden door. Met name de markt waar ZZP interim managers bij overheidsinstanties worden ingezet vertoont dramatische dalingen. Een krimp van 40% in deze sector is geen uitzondering. Volgens Albert Jansen van marktleider BMC is de klassieke bemiddeling verschoven naar het speelveld van ZZP’ers. Jansen: “Collectieven van ZZP’ers passeren de bureaus met gemak bij de gemeentelijke prijsafslag”.

Bemiddelaars hebben teruggang volledig aan zichzelf te wijten

Volgens Stichting ZZP Nederland klinkt het bericht erg sneu, maar de bemiddelaars hebben dit veelal aan zichzelf te danken. Door tussenkomst van deze moderne handelaren in manuren zijn de kosten voor het inhuren van tijdelijke mensen exorbitant gestegen. Met de grove marges is het ook niet zo verwonderlijk dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van bemiddelaars en detacheerders. Het is voor bedrijven een stuk voordeliger om zelfstandigen rechtstreeks in te huren.

Grotere transparantie noodzakelijk

Stichting ZZP Nederland bepleit een grotere transparantie bij het inhuren en verhuren van zelfstandigen. Het is begrijpelijk dat een bemiddelaar een marge ontvangt voor bewezen diensten, maar maak dat inzichtelijk door dit openbaar te maken in de offerte. Marges van 40 – 50% hebben niets te maken met de te leveren prestatie. Daarnaast hanteren veel bemiddelaars en detacheerders wurgcontracten met een onredelijk concurrentiebeding.  Op zich is het logisch dat een opdrachtgever de bemiddelaar er niet zo tussen uit kan snijden, maar in veel contracten staat letterlijk dat de ZZP’er drie jaar niet rechtstreeks voor de betreffende opdrachtgever (en ook niet voor andere klanten) van de bemiddelaar mag werken.

Maar ook overheidsdiensten die in zee gaan met bemiddelaars zouden moeten kijken naar de marge die de bemiddelaar achteroverleunend ontvangt. Door een kritische inkoop zouden de overheidsuitgaven voor inhuur drastisch kunnen dalen. Er zijn bij ZZP Nederland gevallen bekend waarbij er een opslag van meer dan honderd Euro per uur toegepast wordt bij langdurige opdrachten.

Links: | detacheren of bemiddelen |

Zorgkosten kunnen ook drastisch omlaag

Daarnaast zijn er nog een aantal sectoren waar uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van bemiddelaars. De zorgsector is hier een sterk voorbeeld van. Zorgkantoren willen geen individuele zelfstandigen als zorgverlener inhuren, maar betalen probleemloos een hoge prijs via een bemiddelaar. Dat de zorgkosten daarbij zo langzamerhand onbetaalbaar worden zet niet aan tot een versnelde reactie. Om een zelfstandige in te huren voor zorg en verpleging kost dit gemiddeld € 30,- per uur, maar de uiteindelijke zorgkosten zijn door tussenkomst van meerdere tussenpartijen minimaal het dubbele. Zelfs de Belastingdienst weigert ZZP’ers die in de zorg werken de status van zelfstandige te geven. Inmiddels is ook daar (gelukkig) het tij wat aan het keren. In Brabant loopt een proef met het rechtstreeks verlenen van zorg door zelfstandigen en dat ziet er positief uit. 

Deel deze pagina: