Hoger beroep ZZP Zorg en btw lijkt positief

BTW proces ZZP Zorg lijkt succesvol

Woensdag 11 september speelde het hoger beroep over btw-afdracht van ZZP’ers in de zorgsector. In het gerechtshof in Den Bosch werd gesproken over het wel of niet btw-plichtig zijn van mensen die werken als specialist in een ziekenhuis. Sinds dit jaar is er veel onrust ontstaan onder zelfstandigen die medische diensten verrichten in ziekenhuizen. Een eerdere rechtszaak werd door de Belastingdienst verloren.

Volgens de Belastingdienst zijn zelfstandigen niet meer vrijgesteld van btw. Hierdoor moeten ZZP’ers 21% btw berekenen over de medische werkzaamheden die zij verrichten. Dit heeft tot gevolg dat de zorgkosten met 21% zouden stijgen, echter in de praktijk betekent dit dat de ZZP’er 21% van zijn inkomsten moet afstaan aan de staat omdat het ziekenhuizen vrijgesteld van btw zijn , dus ook geen btw kunnen verrekenen  en de verhoging op de tarieven niet wil betalen.

Primair standpunt van de Belastingdienst is dat het verlenen van gezondheidskundige diensten door zelfstandigen die factureren aan een ziekenhuis moet worden gezien als het uitlenen van arbeid en dus btw-plichtig zijn. In een eerder proces was de Belastingdienst al met dezelfde stelling gekomen en werd dit door de rechtbank als niet-ontvankelijk en zelfs onbegrijpelijk beoordeeld. Hierop heeft de Belastingdienst hoger beroep aangetekend.

 

Medische prestatie onbetwist

Opvallend nieuw detail in het hoger beroep was het feit dat ook de Belastingdienst de werkzaamheden van de beklaagde absoluut als een medische prestatie ziet. Hierover bestaat volgens de Belastingdienst geen discussie meer.

Stichting ZZP Nederland heeft samen met raadsman Van Esch een betoog opgesteld waarin er duidelijk sprake is van een medische prestatie door een BIG-geregistreerd vakman en dat dit volgens de Wet omzetbelasting vrijgesteld is. De vergelijking die de Belastingdienst stelt met een uitzendbureau gaat ook niet op omdat er geen sprake kan zijn dat een zelfstandige zichzelf detacheert zoals een uitzendbureau mensen detacheert.

 

Scherpe vragen aan de Belastingdienst

Het gerechtshof stelde opvallend veel scherpe vragen aan de Belastingdienst. De rechtbank vroeg zich af of een arts wel vrijgesteld was volgens de Belastingdienst en nadat dit bevestigd werd waarom een medisch specialist die in een team werkt niet vrijgesteld werd. Het antwoord van de Belastingdienst was steevast dat verpleegkundigen onder leiding van een arts staan. Regelmatig probeerde de Belastingdienst een vergelijking te maken tussen uitzendbureaus en zelfstandigen, maar dit vond de rechtbank niet echt bevredigend.

 

Uitspraak op 24 oktober

Na nog enkele vragen en toevoegingen te hebben behandeld deelde de rechtbank mee dat er op 24 oktober een schriftelijke uitspraak zal volgen. Zowel de gedaagde ZZP’er als de raadsman waren van mening dat de ZZP’ers een redelijke kans maken op een goede afloop. Dit zou een doorbraak betekenen in de btw-ellende die is ontstaan doordat medische uitzendbureaus hebben geklaagd over inkomstenderving. Als het proces gewonnen wordt dan zal dat ook voor andere ZZP’ers positieve gevolgen hebben, maar we moeten eerst de afspraak afwachten…

 

Eerdere artikelen:

verloren rechtszaak medische tatoeage |

ZZP verpleegkundigen in paniek om btw |

Brandbrief naar Weekers |

regels volgens Belastingdienst |

Deel deze pagina: