Nieuws

Zelfstandigen moeten simpeler pensioen kunnen sparen

Reageren
Pensioen ouder echtpaar

Zelfstandig ondernemers (zzp’ers) moeten eenvoudiger hun inkomen voor later kunnen sparen. Dat is de oproep die Vereniging ZZP Nederland via de ‘Taskforce inkomen voor later’ doet aan demissionair minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Opbouw stimuleren

Doelstelling van de Taskforce, die bestaat uit ZZP Nederland (en andere zelfstandigenorganisaties), Kamer van Koophandel (KVK), het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars, is om vermogensopbouw onder zelfstandigen te stimuleren. Momenteel bouwen te weinig zzp’ers een (aanvullend) pensioen op. 

Zoals ook al bleek uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan vooral de bekendheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van producten in de derde pijler beter, om opbouw voor inkomen voor later te stimuleren. De Taskforce wil dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw, zodat drempels om in de derde pijler te sparen worden verlaagd.

Pijlers

De derde pijler is een van de vier onderdelen van het Nederlandse pensioenstelsel. Naast de AOW (1ste pijler), aanvullende pensioenopbouw via een werkgever (2e pijler) is er nog de 3de pijler: aanvullende, individuele pensioenverzekeringen. Sommigen sparen ook in de 4de pijler, spaargeld en beleggingen.

Visiedocument Taskforce Inkomen voor Later

De Taskforce heeft een Visiedocument geschreven over het maatschappelijk vraagstuk rondom de beperkte vermogensopbouw onder zelfstandigen, de belangrijkste uitdagingen om vermogensopbouw te stimuleren en de ambities van de Taskforce om bij te dragen aan het vergroten van bewustwording bij zelfstandigen. Lees hier het complete Visiedocument.

Nieuwe Wet, nieuwe kansen

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt volgens de Taskforce kansen voor vergroting van het pensioenbewustzijn onder zelfstandigen. Niet alleen omdat de fiscale ruimte in de derde pijler aanzienlijk is verruimd, maar ook omdat het pensioen met de stelselwijziging meer in de belangstelling is komen te staan. Het is volgens de Taskforce belangrijk dat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze verruiming. Pensioenopbouw in de derde pijler is vaak fiscaal aantrekkelijk. Over het opgebouwde vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de jaarlijkse inleg is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt wel belast tegen het dan geldende (lagere) tarief. 

Geplaatst op 2 april 2024
0 Reacties Plaats een reactie
Reactie toevoegen

Log in bij ZZP Nederland om reacties te kunnen plaatsen.

Inloggen
Op deze pagina