Pensioen

Wat is pensioen?

pensioen handen geld voor later

Het fenomeen 'pensioen' is vaak in het nieuws. Meestal met een negatieve lading. De AOW-leeftijd gaat omhoog, de pensioenpotten raken leeg en na jarenlange discussie is er eindelijk een pensioenakkoord bereikt waar nog veel discussie over zal volgen. Maar wat is pensioen nu eigenlijk? Of misschien nog wel belangrijker: wat is een goed pensioen? Graag geven we je meer informatie over dit onderwerp omdat dit extra belangrijk is voor jou als zelfstandig ondernemer. 

Waaruit bestaat pensioen?

Het pensioen in Nederland is van oudsher gebaseerd op drie pijlers: AOW vanuit de overheid, pensioen opgebouwd bij een eventuele werkgever en pensioen wat je zelf opbouwt. Wat je hieruit als het goed is meteen opmaakt, is dat je als zelfstandig ondernemer niet in aanmerking komt voor een (volwaardig) werkgeverspensioen! Je zult dus zelf iets moeten regelen als je niet alleen van een AOW wilt leven. 

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. Het is een vast bedrag dat je ontvangt vanuit de overheid. Het vaste bedrag is echter wel afhankelijk van jouw situatie. Bijvoorbeeld of je samenwoont en hoelang je in Nederland hebt gewoond. Je ontvangt AOW vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze leeftijd is afhankelijk van je geboortedatum en de door het CBS vastgestelde gemiddelde levensverwachting. Via de Sociale Verzekeringsbank kun je berekenen wat jouw AOW-leeftijd is.  

AOW Leeftijd berekenen


Hoogte AOW

De AOW is dus afhankelijk van jouw situatie. In beginsel geldt het volgende:

Nettobedrag per maand in 2024
 Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
 
je woont alleen€ 1.459,53€ 1.166,11 
Je bent getrouwd of woont samen€ 991,87€ 792,79 

Loonheffingskorting

De loonheffingskorting is voor jou als ondernemer extra relevant omdat je deze korting maar op één inkomen mag toepassen. Indien het aanvullend pensioen (uit bijvoorbeeld een lijfrente of werkgeverspensioen) hoger is dan je aan AOW ontvangt, dan is het dus vaak verstandiger om daar de loonheffingskorting toe te passen. 

Wat is een goed pensioen?

Het antwoord op deze vraag is uiteraard erg persoons- en situatiegebonden. Een vuistregel die je vaak hoort is 70% van je laatstverdiende inkomen. Dit bestaat dan uit de AOW-uitkering en een zelf bij gespaard pensioen of ander inkomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een gemiddelde pensioen ca. rond de € 2.300 ligt. Dit betekent dat je als ondernemer ruim € 1.100 per maand zelf moet aanvullen om aan dit gemiddelde te komen. Een goed pensioen is nogmaals voor iedereen anders maar het geeft je wellicht wel een goede indicatie. 

Rekensommetje

  • Stel je gemiddelde jaarinkomen eens op € 40.000 en de AOW op € 16.000
  • Benodigde aanvulling AOW (€16.000) tot 70 % laatstverdiende jaarinkomen (€ 28.000)  is € 12.000 per jaar
  • Als je de AOW 20 jaar lang met  € 12.000 wilt aanvullen, heb je minimaal € 240.000 netto aan uitkeringen nodig. Omdat je belasting betaalt over de uitkering van een aanvullend pensioen komt het daadwerkelijk op te sparen bedrag uit op ca. € 350.000 - 450.000.
  • Is dat in jouw situatie haalbaar en wenselijk, of kan het ook anders?

Minder kosten vanaf AOW-leeftijd

De reden dat je vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd van minder inkomen kan rondkomen is dat er doorgaans minder kosten zijn. Het huis is bijvoorbeeld afbetaald, kinderen zijn het huis uit en er hoeven geen kosten meer gemaakt te worden voor de onderneming. Daartegenover staat wel dat je natuurlijk wilt genieten van je pensioen. Je hebt immers extra vrije tijd die je goed wilt spenderen.  

Kijk goed naar je kosten

Om te kijken wat in jouw situatie een 'goed pensioen' is, is het verstandig om te kijken naar jouw kosten. De kosten die je nu maakt en de kosten die je verwacht te maken als je wilt stoppen met ondernemen. Hier neem je natuurlijk ook eventuele inkomsten mee die je behoudt. Bijvoorbeeld inkomsten van de verhuur van een pand. 

In loondienst gewerkt?

Misschien heb je ooit wel eens in loondienst gewerkt of werk je nu in loondienst en overweeg je om zelfstandig ondernemer te worden. In dat geval heb je waarschijnlijk wel werkgeverspensioen opgebouwd. De hoogte hiervan is sterk afhankelijk van de periode dat je in loondienst hebt gewerkt. Helaas is het zo dat je tegen het einde van je werkbare leven pas het meeste opbouwt. Vaak valt het werkgeverspensioen dus tegen als je eerder uit loondienst gaat. De hoogte van jouw persoonlijk pensioen kun je bekijken via mijnpensioenoverzicht.nl of via onze tool Finsave. Ook ontvang je jaarlijks een overzicht (Uniform Pensioen Overzicht) vanuit de pensioenuitvoerder waarop je de ontwikkeling van jouw pensioenopbouw kunt zien. 

Nabestaandenpensioen

Een ander onderdeel van jouw pensioen is het nabestaandenpensioen. Als jij komt te overlijden kan dit grote financiële gevolgen hebben voor jouw nabestaanden. Het is verstandig om hierover na te denken en te bekijken wat je kunt doen om jouw gezin bij overlijden goed achter te laten.

Lees meer over nabestaandenpensioen

Lees verder

Wat zijn de mogelijkheden en wat past het best bij jou?
Hoe sta jij er voor? We geven je tips om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie.
Op deze pagina