Kennisbank

Auto van de zaak: bijtelling en aftrekbare kosten

Auto prive of zakelijk

Rijd je een auto van de zaak of zit je eraan te denken een bedrijfsauto aan te schaffen? Dat is natuurlijk erg handig als je veel moet rijden voor je werk, maar haal jij er ook al je voordeel uit? Wanneer je deze auto niet privé rijdt, kun je gebruikmaken van de onderstaande regelingen.

Wat valt onder een bedrijfsauto?

Er is sprake van een bedrijfsauto als de auto tot het vermogen van je onderneming behoort. Daarbij is het type auto, personen- of bestelauto, niet van belang. Ook als je geld leent voor de aanschaf van de auto, doet dat er niet toe. In beginsel zijn dan alle kosten van de auto en het gebruik ervan te rekenen tot bedrijfskosten.

De opties voor ondernemers en hun auto

Als ondernemer/zzp’er heb je de volgende 4 opties met betrekking tot je auto:

  • Bedrijfsauto: een nieuwe auto op de zaak zetten;
  • Bedrijfsauto: een nieuwe auto zakelijke leasen;
  • Bedrijfsauto: je bestaande auto op de zaak zetten;
  • Privéauto: je bestaande auto privé blijven rijden.

Lees hier meer over het kiezen tussen een bedrijfsauto of het behouden van je privé auto.

Overzicht en aftrekposten voor een bedrijfsauto

1. Leasekosten bedrijfsauto

Als je over een leasebedrijfswagen beschikt, zijn alle kosten die je daarvoor betaalt aftrekbaar van je winst. Een leasebedrag is gescheiden in leasekosten en de btw daarover. Dit bedrag moet je gescheiden invoeren in je boekhouding. De waarde van de auto mag niet op de balans staan (tenzij je financial leaset), het is immers niet jouw auto, maar eigendom van de leasemaatschappij. Als je geld leent voor de aanschaf is het jouw eigen auto en dus wel ondernemingsvermogen. De bankschuld moet je ook op je balans op te nemen.

2. Motorrijtuigenbelasting

Voor iedere auto, of je die nu wel of niet zakelijk gebruikt, moet motorrijtuigenbelasting worden betaald. Voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens bestaan verschillende tarieven. Bij een bedrijfsauto is dit bedrag te boeken als autokosten en direct aftrekbaar van jouw winst.

Let op: de vrijstelling voor zeer zuinige auto's is vervallen per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto's. Alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

3. BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen)

Als ondernemer krijg je bij aanschaf van een auto te maken met BPM. Voor auto’s die niet over een grijs kenteken beschikken, is het bedrag inbegrepen bij de waarde van de auto. De BPM is niet direct aftrekbaar, je verrekent dit met de jaarlijkse afschrijving (wel aftrekbaar).

Voor een aantal bestelauto’s (grijs kenteken) is een vrijstelling voor het betalen van BPM. Hierbij moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Je moet ondernemer zijn voor de omzetbelasting en beschikken over een btw-nummer;
  • De bestelauto staat geregistreerd op jouw naam of op naam van de rechtspersoon (bedrijf);
  • De bestelauto moet voldoen aan de voorschriften en afmetingen van een grijs kenteken;
  • Je moet de bedrijfsauto zakelijk gebruiken (meer dan 10% van het aantal kilometers dient zakelijk te zijn).

Let op: als je als ondernemer de bedrijfsauto niet meer gebruikt door beëindiging van het bedrijf of door verkoop van de auto, dan moet je alsnog (een deel van) de BPM afdragen tenzij de auto ouder is dan 5 jaar. Je moet hiervoor zelf aangifte doen.

4. Verzekeringspremies bedrijfsauto

Iedere auto moet verplicht minimaal verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. De kosten van deze verzekering zijn volledig te boeken als onkosten en dus aftrekbaar van je winst. Op verzekeringspremies is geen btw van toepassing.

5. Afschrijving van bedrijfsauto

Auto’s verliezen snel hun oorspronkelijke waarde. Indien je auto een bedrijfsauto is, kan je de waardevermindering boeken als autokosten. Bij een bedrijfsauto neem je de prijs (excl. btw) van de auto, inclusief eventuele inbouwkosten van apparatuur, inrichting etc. De btw kan je niet afschrijven, dit heb je al verrekend met de aanschaf.

De afschrijving gebeurt meestal via een lineaire berekening. Dat wil zeggen dat je in principe het verschil tussen aankoopwaarde en restwaarde over 5 jaar deelt en dit boekt als afschrijving. Het afschrijvingspercentage mag per jaar nooit hoger zijn dan 20% van de aanschafwaarde. Als je de auto niet het hele jaar in bezit hebt gehad dan deel je de afschrijving door 12 en vermenigvuldigt dit met het werkelijke aantal maanden.

6. Benzinekosten, onderhoudskosten en overige kosten bedrijfsauto

Alle kosten die je maakt voor brandstof, onderhoud, parkeerkosten, parkeervergunning en reparatie zijn bij een bedrijfsauto direct aftrekbaar van de winst. De btw hierop breng je direct in mindering via de aangifte omzetbelasting zoals je dat ook met inkoop van materialen doet.

7. Bekeuringen en naheffing parkeerbelasting

Bekeuringen voor te hard rijden, overtredingen etc. zijn nooit aftrekbaar. Bij parkeren ligt dat soms anders. Als je een bekeuring ontvangt omdat je ergens parkeert waar dat verboden is, zal dat niet aftrekbaar zijn. Als je bij een parkeermeter staat en te laat terug bent, ontvang je vrijwel altijd een naheffing parkeerbelasting. Dit is geen overtreding maar een belasting en deze kosten zijn wel aftrekbaar.

Op deze pagina