Belastingtarieven 2019

Belastingen (Algemeen)

Inkomstenbelasting geldt voor iedere Nederlander en betaal je over het door jou verdiende inkomen. Voor ondernemers is het bedrag waarover belasting geheven wordt de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving en aftrekposten.

Voor de opgave van je inkomstenbelasting moet je je jaarwinst vaststellen. Daarop kan je nog een aantal aftrekposten toepassen, wat er overblijft is je belastbaar inkomen. Vervolgens betaal je belasting zoals iedere Nederlander.

Tarieven inkomstenbelasting 2019

Hieronder de tarieven van de inkomstenbelasting Box 1 tot AOW-leeftijd:

Scroll in tabel om meer te zien
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot 65 jaar)
2019 Belastbaar inkomen Belastingpercentage
Schijf 1 over 0 - 20.384 36,65%
Schijf 2 en 3 over 20.384 - 68.507 38,10%
Schijf 4 over 68.507 en meer 51,75%
Scroll in tabel om meer te zien
Vaststelling belastbaar inkomen  
Omzet excl. btw 80.000
Af: kostprijs omzet (materialen etc) -12.000
Bruto marge 68.000
Af: algemene kosten -8.000
Af: Financieringskosten -500
Winst uit onderneming 59.500
Zelfstandigenaftrek -7.280
Startersaftrek -2.123
Winst na ondernemersaftrek 50.097
MKB-winstvrijstelling (14% van 50.097) -7.014
Belastbaar inkomen 43.083
Scroll in tabel om meer te zien
Voorbeeldberekening: bij een belastbaar inkomen van € 43.083 euro
Belastingschijf percentage berekend over te betalen
Schijf 1 36,65% 20.384 7471
Schijf 2 en 3 38,10% 43.083 minus 20.384 8648
Schijf 4 51,75% 00 00
Totaalbedrag     16119

Hoeveel belasting moet ik betalen?

De vraag die iedere ondernemer heeft is; hoeveel geld moet ik apart zetten voor inkomstenbelasting en zorgverzekering. Om een indicatie te krijgen heeft de overheid deze tool ontwikkeld.

Bereken het hier

Box 1 – inkomen uit werk en woning

De Belastingdienst onderscheidt drie boxen voor verschillende inkomens. In box 1 valt je inkomen uit werk en woning. Dat is het geld dat je overhoudt van je onderneming als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of VOF, eventueel aangevuld met inkomsten uit een loondienstbetrekking. Ook je inkomsten uit eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen hierin. Daarnaast kan je in Box 1 privéposten toepassen zoals bijzondere ziektekosten.

Box 2 – winst uit aanmerkelijk belang

In box 2 vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit kunnen inkomsten zijn uit een bedrijf waarin je minimaal 5% aandelen bezit. Als je een BV hebt dan valt in eerste instantie je loon in box 1, maar als je jezelf ook nog dividend uitkeert, valt dat in box 2 en wordt een tarief van 25% (2019 en 2018/17) berekend.

Box 3 - vermogensbelasting

In box 3 gaat het om vermogensbelasting. De berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen gaat over 3 vermogensschijven.  Jaarlijks kunnen de schijven worden aangepast.
Klik hier voor de berekening voor 2018. Het heffingsvrij vermogen voor 2018 is vastgesteld op € 30.000 per persoon.
Klik hier voor de berekening voor 2019. Het heffingsvrij vermogen voor 2019 is vastgesteld op € 30.360 per persoon. 

Hoe berekent de Belastingdienst het rendement over jouw vermogen?

In schijf 1 berekenen zij over 67% van jouw vermogen een rendement van 0,13%, en over de overige 33% berekenen zij een rendement van 5,60%.
In schijf 2 berekenen zij over 21% van jouw vermogen een rendement van 0,13%, en over 79% van jouw vermogen een rendement van 5,60%.
Valt een deel van jouw vermogen in schijf 3? Dan berekenen zij over dat volledige deel een rendement van 5,60%.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2019

Schijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
0,13%

Percentage
5,60%
Percentage
gemiddeld 
rendement

1

€ 30.360 tot en met € 71.650

67%

33%

1,935%

2

Vanaf € 71.650 tot en met € 989.736

21%

79%

4,451%

3

Vanaf € 989.736

0%

100%

5,60%

Het eigen vermogen dat je in je bedrijf hebt telt in principe niet mee voor de vermogensbelasting. Maar als je in je eenmansbedrijf een bovenmatig grote reserve op de bank laat staan zou een belastinginspecteur wel eens kunnen oordelen dat dit vermogen is wat in box 3 thuishoort. Maar dit zijn uitzonderlijke gevallen. Normaliter valt het vermogen dat je hebt in je eenmanszaak of BV niet onder de vermogensbelasting.

Gerelateerd product

  1. Handboek zelfstandig zonder personeel

    In dit boek vind je vrijwel alle ondernemers- en belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt betaald door rechtsvormen zoals een Besloten Vennootschap (BV). De winst die gemaakt wordt in de BV valt, na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving, salaris van de directeur en eventuele personeelsleden en aftrekposten onder de vennootschapsbelasting. De eigenaar van een BV dient namens de BV aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt 19% (2018 20%) over de winst tot € 200.000,-, over de rest betaal je 25%. De zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling gelden niet voor een BV. Ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt niet voor een BV. Dit zijn persoonlijke belastingmaatregelen voor zelfstandigen, als directeur ben je in loondienst bij je BV. Daarnaast moet over je salaris als directeur van de BV loonbelasting en premies in worden gehouden en afgedragen.

Houd er rekening mee dat je vennootschapsbelasting moet betalen voor 1 juni van ieder jaar. Meer over de vennootschapsbelasting.

Verplicht minimumsalaris directeur

Je bent verplicht een minimumsalaris aan te houden voor jezelf als directeur van de BV. Als je jezelf een ongebruikelijk laag salaris uitbetaalt (lager dan € 46.000) dan zal de Belastingdienst zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover je loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet betalen. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 46.000,- (was in 2019 € 45.000,-).

Deel deze pagina: