Belastingtarieven 2016

Belastingen (Algemeen)

Inkomstenbelasting betaalt u over het door u verdiende inkomen. Inkomstenbelasting geldt voor iedere Nederlander. Voor ondernemers is het bedrag waarover belasting geheven wordt de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving en aftrekposten. Voor de opgave van uw inkomstenbelasting moet u uw jaarwinst vaststellen. Daarop kunt u nog een aantal aftrekposten toepassen, wat er over blijft is uw belastbaar inkomen. Vervolgens betaalt u belasting zoals iedere Nederlander.

Tarieven inkomstenbelasting 2016

Scroll in tabel om meer te zien
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot 65 jaar)
2016 Belastbaar inkomen Belastingpercentage
Schijf 1 over 0 - 19.922,- 36,55%
Schijf 2 en 3 over 19.922 - 66.421 40,4%
Schijf 4 over 66.421 en meer 52%
Scroll in tabel om meer te zien
Vaststelling belastbaar inkomen  
Omzet excl. btw 80.000
Af: kostprijs omzet (materialen etc) -12.000
Bruto marge 68.000
Af: algemene kosten -8.000
Af: Financieringskosten -500
Winst uit onderneming 59.500
Zelfstandigenaftrek -7.280
Startersaftrek -2.123
Winst na ondernemersaftrek 50.097
MKB-winstvrijstelling (14% van 50.097) -7.014
Belastbaar inkomen 43.083
Scroll in tabel om meer te zien
Voorbeeldberekening: bij een belastbaar inkomen van € 43.083 euro
Belastingschijf percentage berekend over te betalen
Schijf 1 36,55% 19.922 7.281,49
Schijf 2 en 3 40,4% 43.083 minus 19.922 9.357,04
Schijf 4 52% 00 00
Totaalbedrag     16.638,53

Box 1 – inkomen uit werk en woning

De Belastingdienst onderscheidt drie boxen voor verschillende inkomens. In box 1 valt uw inkomen uit werk en woning. Dat is het geld dat u overhoudt van uw onderneming als u bijvoorbeeld een eenmanszaak heeft of VOF, eventueel aangevuld met inkomsten uit een loondienstbetrekking. Ook uw inkomsten uit eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen hierin. Daarnaast kunt u in Box 1 privéposten toepassen zoals bijzondere ziektekosten.

Box 2 – winst uit aanmerkelijk belang

In box 2 vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit kunnen inkomsten zijn uit een bedrijf waarin u minimaal 5% aandelen bezit. Als u een BV heeft dan valt in eerste instantie uw loon in box 1, maar als u zichzelf ook nog dividend uitkeert valt dat in box 2. Vanaf 2015 wordt weer een tarief van 25% gerekend. Dat was in 2014 22% tot € 250.000,- , boven € 250.000,- werd wel een tarief van 25% berekend (2014). In 2013 werd net als in 2015 over alles 25% berekend.

Box 3 - vermogensbelasting

In box 3 gaat het om vermogensbelasting. De Staat gaat ervan uit dat u 4% rendement op uw vermogen kunt maken. Daarover wordt vermogensrendementsheffing berekend. Hierover betaalt u 30% belasting. Per saldo is dat 1,2%. Peildatum voor het vermogen is de stand op 1 januari van het betreffende jaar. Hierover betaalt u 1,2% belasting. Bedragen tot € 24.437,- in 2016. (21.330,- 2015) per fiscale partner zijn vrijgesteld.

Het eigen vermogen dat u in uw bedrijf heeft telt in principe niet mee voor de vermogensbelasting. Maar als u in uw eenmansbedrijf een bovenmatig grote reserve op de bank laat staan zou een belastinginspecteur wel eens kunnen oordelen dat dit vermogen is wat in box 3 thuishoort. Maar dit zijn uitzonderlijke gevallen. Normaliter valt het vermogen dat u heeft in uw eenmanszaak of BV niet onder de vermogensbelasting.


Gerelateerd product

  1. Handboek ZZP Belastingwijzer 2018

    In dit boek vind je vrijwel alle belastingregels die zelfstandigen kunnen gebruiken om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het boek geeft op toegankelijke wijze uitleg over het grote oerwoud aan belastingregels. Voor 16:00 bestellen, morgen in huis.

    Meer informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt betaald door rechtsvormen zoals een Besloten Vennootschap (BV). De winst die gemaakt wordt in de BV valt, na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving, salaris van de directeur en eventuele personeelsleden en aftrekposten onder de vennootschapsbelasting. De eigenaar van een BV dient namens de BV aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt 20% over de winst tot € 200.000,-, over de rest betaalt u 25%. Met name de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling gelden niet voor een BV. Ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt niet voor een BV. Dit zijn persoonlijke belastingmaatregelen voor zelfstandigen, als directeur bent u in loondienst bij uw BV. Daarnaast moet over uw salaris als directeur van de BV loonbelasting en premies in worden gehouden en afgedragen.

Verplicht minimumsalaris directeur

U bent verplicht een minimumsalaris aan te houden voor uzelf als directeur van de BV. Als u zich een ongebruikelijk laag salaris uitbetaalt (lager dan € 45.000 (2017)/44.000 (2016)) dan zal de Belastingdienst zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover u loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet betalen. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 45.000,- (2017)/44.000,- (2016). 

Deel deze pagina: