Kennisbank

Belastingtarieven 2024

Ondernemer doet aangifte inkomstenbelasting

Alle belastingtarieven voor aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting geldt voor iedere Nederlander en betaal je over het door jou verdiende inkomen. Voor ondernemers is het bedrag waarover belasting geheven wordt de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving en aftrekposten.

Voor de opgave van je inkomstenbelasting moet je je jaarwinst vaststellen. Daarop kan je nog een aantal aftrekposten toepassen, wat er overblijft is je belastbaar inkomen. Vervolgens betaal je belasting zoals iedere Nederlander. 

Tarieven inkomstenbelasting 2024

Hieronder de belastingtarieven van de inkomstenbelasting Box 1, tot AOW-leeftijd.

Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot AOW-leeftijd)

 
BelastingschijvenBelastingpercentage
IB Schijf 1: t/m € 75.51836,97%
IB Schijf 2: vanaf € 75.51849,50%

Tarieven inkomstenbelasting 2023

Hieronder de belastingtarieven van de inkomstenbelasting Box 1, tot AOW-leeftijd.

Tarieven inkomstenbelasting Box 1 (tot AOW-leeftijd)

 
BelastingschijvenBelastingpercentage
IB Schijf 1: t/m € 73.03236,93%
IB Schijf 2: vanaf € 73.03249,50%
Voorbeeldberekening: bij een belastbaar inkomen van € 43.298 euro
Voorbeeld; vaststelling belastbaar inkomen in 2023 
Omzet excl. btw80.000
Af: kostprijs omzet (materialen etc)-12.000
Bruto marge68.000
Af: algemene kosten-8.000
Af: Financieringskosten-500
Winst uit onderneming59.500
Zelfstandigenaftrek-7.030
Startersaftrek-2.123
Winst na ondernemersaftrek50.347
MKB-winstvrijstelling (14% van 50.347)-7.049
Belastbaar inkomen43.298
 
Belastingschijfpercentageberekend overte betalen
Schijf 136,93%43.29815.989,95

Hoeveel belasting moet ik betalen?

De vraag die iedere ondernemer heeft is; hoeveel geld moet ik apart zetten voor inkomstenbelasting en zorgverzekering. Om een indicatie te krijgen heeft de overheid deze tool ontwikkeld.

Bereken het hier

Box 1 – inkomen uit werk en woning

De Belastingdienst onderscheidt drie boxen voor verschillende inkomens. In box 1 valt je inkomen uit werk en woning. Dat is het geld dat je overhoudt van je onderneming als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of VOF, eventueel aangevuld met inkomsten uit een loondienstbetrekking. Ook je inkomsten uit eigen woning en de betaalde hypotheekrente vallen hierin. Daarnaast kan je in Box 1 privéposten toepassen zoals bijzondere ziektekosten.

Box 2 – winst uit aanmerkelijk belang

In box 2 vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit kunnen inkomsten zijn uit een bedrijf waarin je minimaal 5% aandelen bezit. Als je een bv hebt dan valt in eerste instantie je loon in box 1, maar als je jezelf ook nog dividend uitkeert, valt dat in box 2 en wordt een tarief van 24,5% tot € 67.000 : 24,5% (met fiscale partner € 134.000)  en 31% bij bedragen hoger dan € 67.000 gerekend.

Box 3 - vermogensbelasting

In box 3 gaat het om vermogensbelasting. De berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen gaat over 3 vermogensschijven.  Jaarlijks kunnen de schijven worden aangepast. Op deze pagina van de belastingdienst staan de berekeningen over je vermogen van de afgelopen jaren.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt betaald door rechtsvormen zoals een besloten vennootschap (bv). De winst die gemaakt wordt in de bv valt, na aftrek van inkoop, onkosten, afschrijving, salaris van de directeur en eventuele personeelsleden en aftrekposten onder de vennootschapsbelasting. 

De eigenaar van een bv dient namens de bv aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt in 2023 19% tot en met € 200.000, - over de rest betaal je 25,8%. Voor voorgaande jaren staan de tarieven hier.

De zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling gelden niet voor een bv. Dit zijn persoonlijke belastingmaatregelen voor zelfstandigen, als directeur ben je in loondienst bij je bv. Daarnaast moet over je salaris als directeur van de bv loonbelasting en premies in worden gehouden en afgedragen.

Houd er rekening mee dat je vennootschapsbelasting moet betalen voor 1 juni van ieder jaar.

Verplicht minimumsalaris directeur

Je bent verplicht een minimumsalaris aan te houden voor jezelf als directeur van de bv. Als je jezelf een ongebruikelijk laag salaris uitbetaalt dan zal de Belastingdienst zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover je loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet moet betalen. Daarbij geldt een minimumsalaris van € 56.000,- (was in 2023 € 51.000,-).

Ook interessant voor bij je aangifte:

Op deze pagina